Alle ansatte – Københavns Universitet

IGN > Ansatte > Alle ansatte

Trine Agervig Carstensen

Trine Agervig Carstensen

Lektor

  • Landskabsarkitektur og planlægning

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

    Telefon: +45 35 33 18 40Mobil: +45 61 50 99 99

Trine Agervig Carstensen er lektor i Byplanlægning og Hverdagsliv ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning. Hun er tilknyttet forskningsgruppen Rumlig Forandring og Planlægning.

Hun er uddannet Cand.Scient.Soc i Geografi og Historie fra Roskilde Universitetscenter (1999) og har en PhD-grad i Arkitektur fra Arkitektskolen i Aarhus (2005): Kvarteret set i børnehøjde – om steder og strækninger i moderne børns hverdagsliv.

Forskningsinteresser er menneskers brug og oplevelser af offentlige byrum (– især børn, unge og børnefamilier), cykelkulturer og velomobilitet, hverdagslivets rumlighed, steders betydning og stedstilknytning, metoder til at belyse steders betydninger samt hvordan bypolitikker – og planlægning virker i gadehøjde.

For tiden arbejder hun med adfærdsændringer for energieffektive byer (EU FP7 PLEEC).

Hun forsker også i hverdagens cykelkulturer blandt danske børnefamilier på forskningsprojektetet ’Bikeability – cities for zero-emmison travel and public health’ (http://www.bikeability.dk/ ).

Inddragelse af unge i byens planlægning undersøges i projektet ’Unge og samarbejdsdreven innovation’.

I projektet ‘Hverdagslandskaber’ undersøger hun hverdagsliv, aktivitetsmønstre og præferencer for bostedskvalitetet blandt børnefamilier.

Trine er vejleder for PhD-studerende Chunli Zhao (Bicycle Transportation System for Future Cities) og Mohammed Almamood (Holistic Street Capacity Assessment Methods for Sustainable Urban Development).

Hun er kursusansvarlig på kurserne Byplananalyse og Bysociologi.

 

Primære forskningsområder

Research activities 

 

 

 

‘PLEEC - Planning for Energy Efficient Cities’ (EU FP7 2013-2016), Tasks:   Participation in WP5 on behaviour driven energy efficiency, case studies of   best available practices.

‘Bikeability – Cities for zero-emission travel and public health’ (Danish Council for Strategic Research 2010-2014), Tasks: Participation in WP1 on backgrounds for transport behaviour, national survey and case studies of families transport behaviours.

‘Hvidbog om stationsbyer’ [Future Development of Small Towns] (Foundation Realdania, 2012-2013), Tasks: case studies of social organization and coherence.

‘Unges inddragelse samarbejdsdreven innovation i planlægningen af mindre byer’ [Youth participation in Collaborative Innovation for Planning in Small Towns] (2011-12, Danish Ministry of Social Affairs), Tasks: case studies of   participatory processes.

‘Klimatilpasning i byplanlægningen’ [Climate adaptation and urban planning] (Danish Ministry of Environment, 2008), Tasks: literature review.

‘Hverdagslandskaber’ [Everyday Landscapes] (Foundation Realdania 2004-2009), Tasks: Research partner in ‘Centre for Strategic Urban Research’, responsibility for WP: Everyday landscapes,

‘Bykvarterets brug og betydninger’ [Urban Neighbourhoods – Preferences and Practices] (Foundation Aase and Ejnar Danielsen 2004-2007), Tasks: case studies of families everyday life, transport and preferences for urban quality.

‘Læring gennem deltagelse’ [Learning Through Participation] (Danish Ministry of Environment, 2003), Tasks: network building and dissemination of research perspectives.

‘Fremtidens grønne byrum’ [The Future of Open Urban Space] (Danish Ministry of Environment, 2003), Tasks: coordination and dissemination of state of the art   knowledge.

‘Barndom og velfærdssamfund’ [Childhood and Welfare Society] (Danish Research Council 1999-2003), Tasks: PhD research partner in WP   ‘Kvarteret som ramme om børns hverdagliv’ [The neighbourhood as setting for children’s everyday life]

‘Velfærdsbyen’ [The Welfare City] (Danish Research Council 2000-2004), Tasks:  Research partner in the network, dissemination of research.

ID: 4230850