Alle ansatte – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IGN > Ansatte > Alle ansatte

Christian Juncher Jørgensen

Christian Juncher Jørgensen

Forsker

  • Skov, natur og biomasse

    Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C

Primære forskningsområder

Udveksling af drivhusgasser mellem jord og atmosfære i våde terrestriske økosystemer med særligt fokus på lattergas emissioner

Aktuel forskning

Undersøgelser af lattergas (N2O) fluxdynamik fra vådbundsøkosystemer i høj temporal opløsning med fuldautomatiseret fluxkammeropsætning.

Forskning i sammenhængen mellem N2O overfladefluxe og underjordiske lattergaskoncentrationer i vådbundsøkosystemer under varierende redoxforhold.

Forskning i sammenhængene mellem underjordiske N2O koncentrationer og udveksling over jord-atmosfære grænselaget som følge af underjordisk ilttilgængelighed, jordtemperatur og variationer i grundvandsspejl.

Forskning i transportmekanismer for N2O henover jord-atmosfære grænselaget i vådbundsjorde, herunder vegetationens rolle for kvælstofmobilisering og gastransport.

Forskning i potentiel N2O produktion og forbrug i organiske jordbundstyper fra både danske og artiske vådbundsområder.

Undersøgelser af potentielle feedback mekanismer på lattergasudveksling mellem jord og atmosfære under ændrede klimaforhold. 

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning og projektvejledning i pedologi og klimatologi for bachelor- og kandidatstuderende ved Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet.

ID: 4075478