Alle ansatte – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IGN > Ansatte > Alle ansatte

Marina Bergen Jensen

Marina Bergen Jensen

Professor MSO

  • Landskabsarkitektur og planlægning

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

    Telefon: +45 35 33 17 90Mobil: +45 27 24 44 47
Marina Bergen Jensen har udviklet og dokumenteret teknologien Dobbeltporøs Filtrering til rensning af vejvand, og har gennem de seneste år opbygget en bredt forankret forsknings- og innovationsplatform for udvikling af landskabsbaseret klimatilpasning af byer i samarbejde med ingeniører, hydrogeologer, miljøkemikere, planlæggere og landskabsarkitekter. Fokus er dels på de biovidenskabelige vilkår for klimatilpasning, dels på mulighederne for at skabe merværdi af klimatilpasningen ved at sammentænke det fysiske design med øvrige byudviklingsaspekter, eksempelvis rekreative formål, biodiversitet og forvaltning af ferskvandsressourcen.

Specialer: Vejvands forureningsprofil og rensemuligheder. Vand- og stoftransport i jord. Interdisciplinær procesfacilitering fra konceptudvikling til fysisk implementering, dokumentation og formidling.

Større igangværende projekter:

ID: 4226705