Alle ansatte – Københavns Universitet

IGN > Ansatte > Alle ansatte

Dorthe Hedensted Lund

Dorthe Hedensted Lund

Seniorforsker

  • Landskabsarkitektur og planlægning

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

    Telefon: +45 35 33 16 97

Overordnet er min forskningsinteresse 'Environmental governance', dvs. hvordan man gennem offentlig styring, planlægning og forvaltning kan opnå en mere bæredygtig forvaltning af naturressourcer. Jeg beskæftiger mig meget med inddragelse af private aktører i offentlige styrings- eller planlægningsprocesser.

Jeg arbejder pt. på et projekt om udvikling af "fremtidens Landskaber", dvs. hvordan vi bedst muligt indretter og forvalter vores landskaber, med hensyntagen til fremtidens udfordringer og behov. Jeg er tovholder for 3 projekter under forskningsprogrammet: 1) Etablering af bynær naturpark i Viborg, 2) Udvikling af principper for forvaltning af det åbne land i Frederikssund og 3) helhedsplanlægning for sø-landskab i Ringsted kommune. Alle projekter lægger vægt på en høj grad af borgerinddragelse.

Jeg har desuden arbejdet på flere projekter om klimatilpasning. Først og fremmest om klimatilpasning i de danske kommuner, hvor vi både på forvaltningsniveu, politikerniveu og grundejerniveau undersøger hvad der motiverer til klimatilpasning, og hvilke barrierer der er herfor. Desuden var jeg med i et EU projekt om klimatilpasning i fem afrikanske byer, hvor vi arbejder med, hvordan der kan skabes klimatilpasningsstrategier i de fem byer.

Desuden har jeg arbejdet på et projekt om samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor som sluttede i 2013 (På engelsk: Collaborative Innovation In the Public Sector - CLIPS), der søgte at afdække hvilke barrierer og drivkræfter der er til stede for offentlig innovation inden for by- og landskabsplanlægning. 

Jeg underviser i fagene "Theories of urban planning and governance" og "bypolitik"

Jeg skrev PhD på Skov & Landskab om brugen af styringsnetværk i forbindelse med etableringen af nationalparker i Danmark, og blev færdig juni 2009, hvorefter jeg blev ansat som postdoc.

Jeg er uddannet forstkandidat på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (2005)

ID: 4238747