Alle ansatte – Københavns Universitet

IGN > Ansatte > Alle ansatte

Peter Stubkjær Andersen

Peter Stubkjær Andersen

Lektor

  • Landskabsarkitektur og planlægning

    Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C

    Telefon: +45 35 33 19 11

Peter Stubkjær Andersen er uddannet forstkandidat (2004) og Ph.d. (2013) fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Primære forskningsområder

Peters arbejdsområder er relateret til landskabsforvaltning og -planlægning med særlig fokus på landskabsøkologi, økosystemtjenester, multifunktionalitet samt landskabsorienterede og involverende planlægningsprocesser.

Aktuel forskning

Peter er involveret i to større forskningsprogrammer:

dNmark Research Alliance – beskæftiger sig med kvælstof fra forskellige perspektiver. Peter er ansvarlig for arbejdspakke 2, som fokuserer landskabsmæssige problemstillinger. Som del af arbejdspakken gennemføres workshops i seks pilotområder i Danmark, hvor lokale interessenter er inviteret med til at diskutere fremtidige scenarier for kvælstofforvaltningen i de lokale landskab. Der udvikles en GIS-baseret platform, som benyttes til at simulere fremtidsscenarier for landskabet.

Fremtidens Landskaber – er et aktionsforskningsprogram med fokus dialogbaseret og inddragende landskabsplanlægning. Peter er tovholder på projektet Fremtidens landskab på Nordbornholm. Her er ved at blive skabt en landskabsplan og tilhørende strategi, i et samarbejde mellem Bornholms Regionskommune, Københavns Universitet og en række lokale borgere og interessenter.

Undervisnings- og vejledningsområder

Peter underviser på følgende kurser på Københavns Universitet: 

Landscape and Restoration Ecology (Kandidatkursus; kursusansvarlig)

Naturressourcer: Forvaltning og Økonomi (Bachelorkursus; modulansvarlig)

European Farm and Food Systems (Kandidatkursus; enkelte forelæsninger)

Multifunktionelle landskaber – bæredygtige fremtider? (Masteruddannelse; kursusansvarlig)

Landskabets arealforvaltere – samarbejde og konflikter (Masteruddannelse; kursusansvarlig)

Planlægning og offentlig landskabsforvaltning – forandringer og udfordringer (Masteruddannelse; kursusansvarlig)

ID: 5454155