Alle ansatte – Københavns Universitet

IGN > Ansatte > Alle ansatte

Anders Jensen

Anders Jensen

Studielektor

  • Skovskolen

    Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg

    Telefon: +45 35 33 41 34Mobil: +45 23 84 01 25

Underviser i Naturpleje, Skovdrift og skovdyrkning samt Vildtforvaltning på proffesionsbachelorniveau.

ID: 38541726