Alle ansatte – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IGN > Ansatte > Alle ansatte

Jan Støvring

Jan Støvring

Senior forskningskonsulent

  • Landskabsarkitektur og planlægning

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

    Telefon: +45 35 33 18 37

Jan Støvring (født 1973) er landskabsarkitekt MDL og er som seniorkonsulent tilknyttet forskergruppen for Landskabsteknologi. I perioden 10/2012 - 05/2016 arbejder Jan desuden som ph. d. -stipendiat med projektet der bærer arbejdstitlen ’The Urban Surface in a new Era’. I projektet undersøges hvorledes det aktuelle fokus på klimatilpasning påvirker den måde vi befæster vores byområder. Projektet bevæger sig i krydsfeltet mellem arkitektur og teknologi og indbefatter såvel byrums- og arkitekturanalyser som eksperimentelt arbejde funderet i naturvidenskab. Gennem sit arbejde har Jan opbygget særlige kompetencer indenfor design og konstruktion af befæstelser, herunder permeable befæstelser.

Foruden at undervise og vejlede landskabsarkitektstuderende er Jan projektkoordinator for det faglige netværk www.partnerlandskab.dk. PartnerLandskab er et forrum for erfaringsudveksling og igangsætning af udviklingsprojekter mellem private virksomheder, interesseorganisationer, kommunale forvaltninger og Københavns Universitet. Formålet er at sammenfatte og dele erfaringer og viden, samt i praksisforankrede projekter, at afprøve nye metoder, der kan øge fagligheden eller lette kendte arbejdsrutiner indenfor den grønne sektor.

ID: 33913608