Ansatte i Sektion for Geografi – Københavns Universitet

IGN > Ansatte > Geografi

Henrik Breuning-Madsen

Henrik Breuning-Madsen

Professor

  • Geografi

    Øster Voldgade 10, 1350 København K, 6., Bygning: 1.641

    Telefon: +45 35 32 25 49Fax: +45 35 32 25 01


Arbejdsplads
Institut for Geografi og Geologi (IGG)
Københavns Universitet
Øster Voldgade 10, 1350 København K
Telefon: 3532 2549 (direkte), 3532 2500 (omstilling), Fax: 3532 2501
E-post: hbm@geogr.ku.dk

Personlige data og uddannelse
Akademiske grader (alle fra Københavns Universitet)
1975 cand.scient, thesis: Nogle jyske jordes vandindhold
1978 lic. Scient, thesis: Jordbundskartering og bonitering
1983 dr.scient, disputats: Himmerlands Jordbundsforhold

Ansættelser

1975-78 kandidatstipendiat ved Geografisk Institut
1978-81 seniorstipendiat ved Geografisk Institute of Geography
1981-83 ansat ved Landbrugsministeriet Arealdatakontoret (ADK) i Vejle
1983-1990 delvis ansat som lektor ved Geografisk Institutog projektleder ved ADK.
1991 og fremefter professor ved Geografisk Institut, fra 2007 IGG.

Priser mm

2007 Ridderkorset

Faglige aktiviteter
Større forskningsprojekter
1981-84: Projektleder ved ADK for Jordbundsundersøgelser langs DONG's hovedtransmissionsledninger
1981-84: Projektleder vedr. kortlægning af okkerpotentielle områder i Jylland.
1981-84: Afvandingsundersøgelsen, kortlægning af landbrugets afvandingsbehov
1986-87: Landsdækkende kortlægning af potentielle marginaljorde
1987-90: Opbygning af en landsdækkende jordprofildatabase i Landskontoret for Planteavls kvadratnet
1990-98: Koordinator vedrørende opbygningen af en europæisk jordbundsanalysedatabase knyttet til det europæiske jordbundskort i skala 1.1000000.
1992-2009: Dansk koordinator på Enreca-projektet "Nutrient circulation" ved University of
Ghana. HBM er involveret direkte i følgende projekter:
2000- Harmattanstøv, samplingmetoder, aflejrede mængder og næringstofindhold
2000-2002: En sammenligning af harmattanstøvets og Marsstøvs magnetiske forhold,
1997- Jordbundsudviklingen i tropisk regnskov med særlig henblik på termitters
dannelse af jernholdige gruslag, der nedsætter dyrkningsværdien
1997- 2008: Vandingsbetingede landbrugssystemer.
1997- Dyrkningsforholdene i de gamle danske plantager i Ghana og bevaring af den
danske kulturarv i Ghana.
1992-2004: Studier af jernkappedannelse i bronzealdergravhøje. Der fokuseredes på
bestemmelse af processen ved jordbundskemiske analyser af jernkapper, der blev
udviklet en teori for dannelsen, som efterfølgende blev testet ved opbygning af
eksperimentalgravhøje på Lejre Forsøgscenter.
1998-2001: Kortlægning af gravhøjes bevaringstilstand i det agrare landskab.
2002-2009: Udgravning og analyse af bronzealdergravhøjene Skelhøj, Hüsby og Kongsted
2004-2007: Danmarks højeste punkter.
2006- : Klimpelandskaber, deres alder og genese
2007-2008: Opdatering af den europæiske jordbundsanalysedatabase.
2006- : Jordbundsudviklingen i guanoaflejringer på atoller i Stillehavet, Galathea 3

2009-2012: Jordbundsundersøgelser i Jellinghøjene

2010-2014: Vandingsbetingede intensive landbrugssystemer i Afrika. Case study: Løgdyrkning på Keta tangen i det sydøstlige Ghana

2010-2014: Formand for bestyrelsen af Ghanainitiativet - Et 5 årigt samarbejdsprojekt mellem Københavns Universitet og University of Ghana, Legon

Redaktionelle hverv
1995-2003 : Redaktør af Danish Journal of Geography,
1984-1989: Associate editor på Soil Survey and Land Evaluation.
1990-1997: Medlem af redaktionskomiteen for Vand & Miljø, senere Vand & Jord
2000- : Medlem af redaktionskomiteen for West African Journal of Applied Ecology
20007- . Medlem af redaktionskomiteen for Danish Journal of Geography
2007- : Medlem af redaktionskomiteen for Naturens Verden

Faglige foreninger

Medlem af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Generalsekretær 2004-2009
Bestyrelsesmedlem i Det Kgl. Danske Geografiske Selskab,
Sekretær i Dansk Jordbundsvidenskabelig Forening
Medlem af Folkeuniversitetets programråd
Medlem af "European Soil Bureau network"

Feltarbejde
1974- Har jævnligt deltaget i feltarbejder vedrørende jordbundsudviklingen i Danmark.
1978-79: Deltog tre måneder i den danske naturvidenskabelige ekspedition til Patagonien og Ildlandet
1997 : Syv måneders ophold ved University of Ghana.
2000-2001: Ti måneders ophold ved University of Ghana.
1991- : Mere end 20 ture til Ghana med feltarbejde
2006 : Feltarbejde på Bellona, Salomonøerne - Galathea 3

Funding
Alle større forskningsprojekter har haft ekstern finansiering.

Vejledning

Har vejledt masterstuderende og  Ph.d. studerende.

Professor, soil geography, Institute of Geosciences and Natural Resource Management, KU

Born 1949, married, 2 children

 

Place of work

Department of Geography and Geology
University of Copenhagen
Øster Voldgade 10
DK 1350 København K
Phone: +45 35322549 (direct), 3532 2500 (switch board)
E-mail: hbm@geogr.ku.dk

Academic background

1968 Student at Copenhagen University.
1775 M.Sc. at Copenhagen University.
1978 Ph.D. at Copenhagen University.
1983 Dr. science at Copenhagen University.

Positions

1975-78 Ph.D. Student at Copenhagen University.
1978-1981 Post doc at Copenhagen University.
1981-1983 Project leader at Bureau of Land Data in Vejle, Ministry of Agriculture.
1983-1990 Project leader (part time) at Bureau of Land Data, Ministry of Agriculture.
1983-1990 Associated professor (part time) at Copenhagen University.
1990-1991 Docent at Copenhagen University.
1991 Full professor at Copenhagen University.

Awards

2007 Ridderkorset

Administrative management (selected):

Head of Department of Geography 1993-1996, Member of the Royal Danish Academy of Science and Letters (Secretary General 2004-2009), Member of the Royal Danish Geographical Society (Secretary General 2012-15, Vice president  since 2014). Member of European Soil Bureau Network, JRC Ispra, Italy, Head of board for University of Copenhagen’s Ghana Initiative 2010-2015.

 

Major Projects (selected):

1976-78:Soil mapping and land evaluation in Gadbjerg area, East Jutland (Ph.D.-thesis)

1978-79; The Danish scientific expedition to Patagonia and Tierra del Fuego.

1980-81: Regional soil investigations in Himmerland, North Jutland (Dr of Science-thesis). At this study the principles for the nation-wide soil data base, later on established at the Bureau of Land Data, were laid down, just like the principles for the later mapping of potential acid sulphate soils in Jutland.

1981-84: Head of the pedological soil profile investigations along the main gas pipeline system across Denmark.

1981-84: Head of the mapping of potentially acid sulphate soils in Jutland. The map has later been used in the legislation for protecting water courses against ochre pollution.

1986-87: Head of the mapping of potentially marginal land (set aside) based on the nation-wide soil databases at the Bureau of Land Data.

1987-90: Participated in three projects in the NPO-programme. Head of one of the projects concerning nitrate leaching calculated by the DAISY-model; the two other projects were subcontracts concerning regional soil characterizations.


1987-90: Head of the pedological soil profile investigations in the nation-wide 7-km grid established by Landskontoret for Planteavl for improving the N-fertilization of the farmland.

1992-97: Head of the establishment of a European soil profile analytical database connected to a European-soil map in scale 1:1,000,000. Contract with Institute of Remote Sensing Application, ISPRA.


1994-95: Soil characterization of the 25 Danish plots in the EC-grid for monitoring forest health.

1999-2001: Mapping and characterization of Bronze age burial mounds in Denmark.

1993-2009: Head of the Danida financed Enrecaproject “Ecological Laboratory” building up laboratory facilities at University of Ghana for master and Ph.D. students and forming post doc research projects between Ghanaian and Danish researchers. My main research focused was on1) The Harmattan dust in relation to nutrient input to agricuoture 2) The termite activity as soil forming processes in the tropical semi-deciduous forest zone 3) The sustainability of the shallot production system at the Keta sand spit and 4) Nutrient turn over in the tropical semi-deciduous forest (appr. 20 Mill. Danish crowns)

2002-04:  Excavation of burial mound "Skelhøj"for studying the genesis and development of iron pans and blue cores in Bronze Age burial mounds.

2006-07: Participating in Galathea 3 studying soil forming processes and land evaluation on guano soils at Bellone Island, Solomon Island in the South Pacific Ocean,

2010-13: Member of the project group running the Danida financed project “Sustainable food production through irrigated intensive farming systems in West Africa. Head of the project in 2012-2013. (5.2 mill Danish Crowns)

2014-2016: Head of the project: The formation of Plateau dunes.This project focuses on the the development of placic horizons in podzols and their impact on the the genesis, location and age of plateau dunes. (0.2 mill. By Carlsberg Foundation)

2014-2015: Head of the the updating of a soil profile analytical database connected to the EU soil map at scale 1: 1M. (30.000 Euro financed by EU-Joint research centre in Ispra, Italy).

2009-2015: The National Museum’s investigation of the Jelling monuments financed by Bikuben Fonden. Subcontract: Borings in the Jelling burial mounds and similar mounds (app. 0.5 Mill crowns).

2014-2018: Part of the Danida financed project “Green Cohesive Agricultural Resource Management” where the effect of biochar on the soil fertility is studied in Ghana (app. 0.4 mill. Crowns)

 

Funding

All the major projects have got external funding from e.g. Danida, EU, Research Councils in Denmark, Danish Ministries, Dronning Margrethe IIs Fond, National Museum and Bikubenfonden and Carlsberg.

 

International relations.

I co-operate at EU level with scientists in all EU member states through my work with the EU soil analytical database. Outside EU I have close cooperation with scientists at university of Ghana through more than 20 years. We have published in international journals but also published a scientific journal “West African Journal of Applied Ecology” for 15 years.

 

Supervision

Taught physical geography, especially soil geography and environmental science for more than thirty years at BA and Master level. Have supervised Ph.D students and evaluated Ph.D. theses. I have arranged Ph.D. courses in Denmark and Ghana.

Editorial work

Member of the editorial board for Danish Journal of Geography
Member of the editorial board for West African Journal of Applied Ecology

Membership of scientific boards or societies

Member of the Royal Danish Academy of Science and Letters, Secretary General 2004-2009
Vice-President for the Royal Danish Geographical Society
Secretary for the Danish Soil Science Society
Member of European Soil Bureau Network

Field work

Ongoing extensive soil profile investigations throughout Denmark for more than 30 years.
Ongoing soil investigations in Ghana since 1993. More than 50 visits and two longer stays, 8 months in 1997 and 10 months in 2000-2001. Soil investigations in Argentina 1978-79 and Solomon Islands 2005 (Galathea3)

ID: 7347