Ansatte i Sektion for Landskabsarkitektur & Planlægning – Københavns Universitet

IGN > Ansatte > Landskabsarkitektur & ...

Karina Sehested

Karina Sehested

Seniorforsker

  • Landskabsarkitektur og planlægning

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

    Telefon: +45 35 33 18 33Mobil: +45 02 24 30 942

Karina Sehested (KAR) er uddannet Cand. Scient. Soc. og har PhD. grad i samfundsvidenskab fra Roskilde Universitetscenter.

KAR er seniorforsker og har siden 1990 forsket indenfor feltet om offentlig forvaltning og policy studier. Forskningsinteressen er offentlige organisationers udvikling, styring og forandring. De senere år har forskningen koncentreret sig om nye organiserings- og styreformer i kommuner og regioner med særligt fokus på bypolitik og planlægning. Der er arbejdet med en række studier af bypolitik og planlægning i praksis og diskuteret nye udviklingsveje i bl.a. et demokratisk og styringsmæssigt perspektiv.

 

 

ID: 915482