Bachelorprojektkonkurrence – Københavns Universitet

IGN > Bachelorprojektkonkurr...

Bachelorprojektkonkurrence

Igen i år sætter Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) fokus på det, der forener os på tværs af forsknings- og uddannelsesområder på instituttet. Derfor holder vi konkurrencen om bedste bachelorprojekt 2017.

Årets kategorier er

Bæredygtighed – hvis dit projekt omhandler løsninger, der fremmer en bæredygtig udvikling, miljømæssigt, socialt eller økonomisk.

Erhvervsrettet samarbejde – hvis du samarbejder med en virksomhed eller organisation og bidrager med viden, der løser udfordringer i praksis.

Innovation og entreprenørskab – hvis du bidrager med noget helt nyt, som for eksempel nye metoder til at undersøge et emne eller nye løsninger.

Tværfaglighed – hvis du skriver sammen med andre studerende på tværs af to eller flere af instituttets uddannelser.

Bedste poster – hvis du vil præsentere dit projekt med en videnskabelig poster på markedspladsen den 22. september 2017.

Ved tilmeldingen skal du vælge en af de fem kategorier. Hvis du vælger kategorien bedste poster, er det posteren, der bliver bedømt, men du kan samtidig tilmelde dig en af de andre kategorier, hvor det er selve projektet, der bedømmes.

Hvem kan deltage

Konkurrencen gælder alle bachelorprojekter, som er skrevet i studieåret 2016/17 på en af de fem uddannelser:

  • Geografi & geoinformatik
  • Geologi-geoscience
  • Landskabsarkitektur
  • Have- og Parkingeniør
  • Skov- og Landskabsingeniør

Hvordan tilmelder du dig

Tilmeldingen foregår elektronisk på denne hjemmeside (tilmeldingsformular), og den oprindelige frist den 30. juni, som du måske har set på plakater på instituttet, er nu forlænget til den 15. august 2017.

Ved tilmeldingen skal du oplyse:

  • Hvilken uddannelse du skriver på
  • Om I er flere om projektet
  • Hvem din(e) vejleder(e) er
  • Projektets titel
  • Hvilken kategori du vil konkurrere i

Tilmeldingen er også en tilkendegivelse af, at du er indforstået med at deltage i kåringsarrangementet den 22. september 2017 og gerne besvarer spørgsmål på en uformel markedsplads.

Husk at informere din vejleder om, at du tilmelder dig, da bedømmelsen er baseret på vejledernes indstillinger. Efter du tilmelder dig, skal du sende dit bachelorprojekt og evt. poster som pdf filer til bachelorprojektkonkurrence@ign.ku.dk. Fristen for at sende rapporten og den evt. poster er også den 15. august 2017.

Poster eller ej?

Er du i tvivl om det er noget for dig? Eller om det kun giver merarbejde i forhold til at skrive og forsvare dit bachelorprojekt? Det tager selvfølgelig tid at sætte en poster op, og det forudsætter, at du kan vælge de vigtigste informationer ud og vinkle dit projekt skarpt. Men det er også en god øvelse op til det mundtlige forsvar af dit projekt, og dermed en del af forberedelsesarbejdet.

På denne siden kan du finde vejledning i at lave en god poster. Vælger du at deltage i denne kategori, skal du sende posteren som pdf til bachelorprojektkonkurrence@ign.ku.dk senest den 15. august 2017.

POSTERSKABELON  
KU har forskellige posterskabeloner"http://designguide.ku.dk/ku/skabeloner/tryksager/videnskabelige_postere/" , fremstillet i PowerPoint

Ændring af format
Formatet på skabelonen kan ændres under ”Sideopsætning”, som findes under ”Filer” i menulinjen. Vær opmærksom på at der kan ske forvrængninger i grafikken.  

Når posterne skal printes
Du skal aflevere en PDF-fil, i stedet for en PowerPoint fil, da det formindsker fejl. Undgå gennemsigtighed og udtoning Benyttes effekten gennemsigtighed under farvepaletten, opstår der problemer med PDF-filen.  

OBS! Farver
Vær opmærksom på at farverne kan ændre sig fra det man ser på skærmen, til det færdige print.
 
OBS! Flerer skabelon varianter i en skabelon fil
Der er udover standard skabelonen (side1) en blank version (sider 2) og en version med logo i bunden af posteren (side 3)

GODE RÅD NÅR DU SKAL FREMSTILLE DIN POSTER
Posteren skal skabe opmærksomhed! Brug tal, diagrammer, tabeller og billeder. Medtag forklarende tekster til figurer og tabeller.  Husk, at en typisk læser kun bruger et par minutter at kigge på posteren, så det er meget vigtigt, at der er et minimum af ”uorden” på posteren, men klare informative udsagn og attraktive oplysende tal. Hold tekstmængden til et minimum. Overvej korte afsnit, smalle kolonner og punkttegn tekst.

Tekst størrelser

Titel-linjen skal være størst, mellem 80-120 pkt. Ofte er det centreret på tværs af bredden på posteren, selvom det kan tilpasses til højre eller venstre. Hold titlen i sin egen tekstboks. Forfatter og tilhørsforhold, 40-60 pkt. bør også forblive som en tekstboks. Nyttige tips: Brug Shift + Enter for ny linje. Postertekst - 20-40 pkt. Overskrifter en anelse større.  Arial eller anden san serif skrifttype til titler i hele posteren og Times New Roman for alt brødtekst.   Hvis din tekst skrevet i Word eller et andet tekstbehandlingsprogram, kan du kopiere og indsætte teksten i skabelonen. 

Indsæt
Tal, diagrammer og tabeller er oftest oprettet i andre programmer og kan kopieres ind i PowerPoint, eller indsættes ved at vælge Indsæt>Billede>Fra fil.  Billeder og grafik indsættes på samme måde. Husk at billeder og grafik skal være af en god kvalitet, og i en høj opløsning (min. 150 dpi).  

Layout
Hold tekst kolonnerne smalle, så er standard på KU skabelonerne Vær ikke bange for for meget "hvid" da der gerne må væere op til 40% "hvid" på en poster Billeder og tekst som hører sammen skal stå sammen En spalte må max. indholde 65 karaktere Pas på læsbarheden. Eks.: Rød tekst på sort baggrund er ulæslig  

Korrektur
Husk stavekontrol, og tjek for læselighed og inkonsekvens i stil. Spørg andre om deres ærlige meninger. Udskriv en farvekorrektur før du sender din endelige plakat til print.  

Kåringen

Inden for hver kategori præmieres det vindende projekt med 5.000 kr.

Bedømmelsen er baseret på indstilling fra projekternes vejleder. Et bedømmerpanel med repræsentanter fra alle uddannelser udvælger et projekt indenfor hver kategori som bedst opfylder kriterierne og er mest innovativt. Det betyder, at det ikke udelukkende er en akademisk vurdering i traditionel forstand.

Vinderne kåres den 22. september 2017 om eftermiddagen ved et arrangement i Festsalen på Geocentret på Øster Voldgade 10, København K.

I en uge op til kåringen, vil alle posters blive udstillet på IGNs tre adresser. Den 22. vil deltagerne have mulighed for at gense alle posters og stemme på den, de synes er bedst lavet.

Program:

13:00   Velkomst
13:05   Afstemning om bedste poster
13:30   "IGN på ekspedition i Arktis og Antarktis", oplæg v. Morten Rasch
13:50   Kåring af vinderne
14:00   Markedsplads
15:00   Geobaren åbner dørene op for det første "Institut-fredagsbar"

På ’markedspladsen’ vil alle de deltagende projekter være repræsenteret. Her kan du møde studerende fra din og IGNs andre uddannelser og se og høre om deres projekter.

Til sidst vil alle, der har lyst, kunne se eller gense Geobaren, der i dagens anledning holder ’Institut-fredagsbar’.

Den 9. september 2016 kårede Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning fem projekter som vindere af Instituttets første konkurrence om bedste bachelorprojekt.