Bachelorprojektkonkurrence – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IGN > Bachelorprojektkonkurr...

Bachelorprojektkonkurrence

Igen i år sætter Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) fokus på det, der forener os på tværs af forsknings- og uddannelsesområder på instituttet. Studieledelsen lancerer derfor nu konkurrencen om bedste bachelorprojekt 2017.

Årets kategorier er

Bæredygtighed – hvis dit projekt omhandler løsninger, der fremmer en bæredygtig udvikling, miljømæssigt, socialt eller økonomisk.

Erhvervsrettet samarbejde – hvis du samarbejder med en virksomhed eller organisation og bidrager med viden, der løser udfordringer i praksis.

Innovation og entreprenørskab – hvis du bidrager med noget helt nyt, som for eksempel nye metoder til at undersøge et emne eller nye løsninger.

Tværfaglighed – hvis du skriver sammen med andre studerende på tværs af to eller flere af instituttets uddannelser.

Bedste poster – hvis du vil præsentere dit projekt med en videnskabelig poster på markedspladsen den 22. september 2017.

Ved tilmeldingen skal du vælge en af de fem kategorier. Hvis du vælger kategorien bedste poster, er det posteren, der bliver bedømt, men du kan samtidig tilmelde dig en af de andre kategorier, hvor det er selve projektet, der bedømmes.

Hvem kan deltage

Konkurrencen gælder alle bachelorprojekter, som er skrevet i studieåret 2016/17 på en af de fem uddannelser:

  • Geografi & geoinformatik
  • Geologi-geoscience
  • Landskabsarkitektur
  • Have- og Parkingeniør
  • Skov- og Landskabsingeniør

Hvordan tilmelder du dig

Tilmeldingen foregår elektronisk på denne hjemmeside (tilmeldingsformular), og fristen er den 30. juni 2017.

Ved tilmeldingen skal du oplyse:

  • Hvilken uddannelse du skriver på
  • Om I er flere om projektet
  • Hvem din(e) vejleder(e) er
  • Projektets titel
  • Hvilken kategori du vil konkurrere i

Tilmeldingen er også en tilkendegivelse af, at du er indforstået med at deltage i kåringsarrangementet den 22. september 2017 og gerne besvarer spørgsmål på en uformel markedsplads.

Husk at informere din vejleder om, at du tilmelder dig, da bedømmelsen er baseret på vejledernes indstillinger. Efter du tilmelder dig, skal du sende dit bachelorprojekt og evt. poster som pdf filer til bachelorprojektkonkurrence@ign.ku.dk.

Poster eller ej?

Er du i tvivl om det er noget for dig? Eller om det kun giver merarbejde i forhold til at skrive og forsvare dit bachelorprojekt? Det tager selvfølgelig tid at sætte en poster op, og det forudsætter, at du kan vælge de vigtigste informationer ud og vinkle dit projekt skarpt. Men det er også en god øvelse op til det mundtlige forsvar af dit projekt, og dermed en del af forberedelsesarbejdet.

På hjemmesiden vil du i starten af januar kunne finde vejledning i at lave en god poster. Vælger du at deltage i denne kategori, skal du sende posteren som pdf til bachelorprojektkonkurrence@ign.ku.dk senest den 30. juni 2017.

Kåringen

Inden for hver kategori præmieres det vindende projekt med 5.000 kr.

Bedømmelsen er baseret på indstilling fra projektets vejleder. Et bedømmerpanel med repræsentanter fra alle uddannelser udvælger et projekt indenfor hver kategori som bedst opfylder kriterierne og er mest innovativt. Det betyder, at det ikke udelukkende er en akademisk vurdering i traditionel forstand.

Vinderne kåres den 22. september 2017 om eftermiddagen ved et arrangement i Festsalen på Geocentret på Øster Voldgade 10, København K.

Arrangementet åbnes med et spændende oplæg, som annonceres senere på året. Den bliver efterfulgt at selve kåringen, hvorefter vi åbner for ’markedspladsen’, hvor alle de deltagende projekter vil være repræsenteret. Her kan du møde andre bachelorstuderende og se og høre om deres projekter.

Til sidst vil alle, der har lyst, kunne se eller gense Geobaren, der i dagens anledning holder ’Institut-fredagsbar’.

Den 9. september 2016 kårede Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning fem projekter som vindere af Instituttets første konkurrence om bedste bachelorprojekt.