Byens gulv – Københavns Universitet

Byens gulv - Nyborg Strand – 3. februar 2016

Konferencen er afholdt. Tak til oplægsholdere, virksomheder og til alle deltagerne.

Gense præsentationerne og læs mere om de enkelte oplægsholdere.

Genfind virksomhederne der viste produkter frem og følg links til deres respektive hjemmesider.

Danmarks bebyggede areal vokser og vores byområder bliver mere og mere befæstet. Det skyldes dels konkrete behov for mere befæstet areal, dels andre beslutninger i samfundet – og gamle vaner.

Konferencen Byens Gulv konkretiserer tendenserne, giver indsigt og lægger op til at nytænke byens gulv som en central del af fremtidens by. På konferencen ser vi på renovering af skolebyggeri med fokus på leg og bevægelse, gulvet i den nye bæredygtige by, samarbejdet mellem arkitekt og entreprenør, gulvet i provinsbyerne, udvikling af belægninger til Dokk1 ved Århus havn, Lokal afledning af regnvand mm. Læs hele programmet, eller læs om oplægsholderne

Formålet med konferencen er at samle alle med interesse for byens liv, funktion og materialer: Staten, kommuner, forsyningsselskaber, byplanlæggere, landskabsarkitekter, ingeniører, anlægsgartnere og leverandører. Deltag i konferencen - i fællesskab kan vi bryde rutinen og åbne mulighed for innovative løsninger.

Program & Oplægsholdere

Se programmet for konferencen og læs mere om oplægsholderne

Virksomhedsmessen

Se de virksomheder, du kan møde på konferencen