Oplæg 2017 – Københavns Universitet

Byens gulv > Oplæg 2017

Oplægsholdere 2017


Rjukan Torv – et nyt reflekterende byrum i det centrale Norge

Rjukan er en mindre by i Telemarken, klemt inde mellem stejle fjeldsider. Hvordan skaber man et byrum, som kan fungere både sommer og vinter ved at bearbejde byens gulv? Renoveringen af Rjukan Torg tager afsæt i formidlingen af byens historie og refleksionen fra byens 3 solspejle.

Ved arkitekt Søren Kristensen, LABLAND


Transformation af fortov til strandpromenade i Hornbæk. Proces og realisering

I feriebyen Hornbæk i Nordsjælland har man omdannet et traditionelt fortov til en strandpromenade inspireret af strandens former. Rådgiver og kommune fortæller sammen om processen og realiseringen af projektet.

Ved landskabsarkitekt Pernille Bruun, Via Trafik og civilingeniør Katrine Kjærbo, Helsingør Kommune


Vandveje. Eksempler på veje, som kan håndtere store regnmængder i urbane områder. Design og teknik

Vejene er en stor del af byens befæstede areal, og vandhåndtering på og gennem vejanlæggene kan bidrage væsentligt til klimatilpasningen i den tætte by. ’Vandvejen’ er en nytænkning af den måde, vi anlægger veje på.

I projektet mødes anlægsbranchen, vandbranchen og byspecialister i arbejdet med at gøre vejen til en del af byens vandhåndtering og via udformningen tillægge det offentlige rum nye muligheder og skabe merværdi for vejens/byens brugere.

Ved landskabsarkitekt Julie Bank, Schulze+Grassov


Byparken og den grønne infrastruktur i Gellerup/Toveshøj

Byparken er den grønne rygrad i forvandlingen. Det er en ny type bypark, der både giver tryghed og nye rekreative muligheder for beboerne og tilfører området en lang række æstetiske, sanselige og menneskelige værdier og knytter op til den samlede grønne struktur. Der er et stort flow, men også stille oaser. Hvilke krav stiller det til byens gulv?

Ved Karsten Thorlund og Tobias Theil Konishi, SLA


Skybrudsprojekter i Carlsberg byen

På den nederste del af Carlsberg bakke skal der tilbageholdes masser af regnvand – på et meget lille geografisk areal. Oplægget vil handle om, hvorledes der i udformning og design af de nye byrum, har været fokus på at finde en balance i byrummene i ft. lokalplanens krav til:

Regnvandshåndtering, tilpasning til kontekst, byrummenes karakter og den fremtidige anvendelse – samtidig med at det sikres, at der kan skabes gode, grønne og brugbare hverdagsrum i den ny bydel.

Ved arkitekt Sanne Slot Hansen, Schønherr 


Nedsivning og forurening

Opdatering på vidensgrundlaget vedr. nedsivning og forureningsproblematikken. Hvad ved vi og hvad er vi i gang med at undersøge? Der vil være tid til fælles diskussion af emnet.

Ved Simon Toft Ingvertsen, Envidan


Samspil mellem belægning, ophold og bytræer. Inspiration fra danske og udenlandske eksempler

Eksempler på gode løsninger til bytræer, der er placeret i hårdt belagte arealer. Hævede bede kan kombinere hensyn til ophold, gode vækstforhold og økonomi.

Ved træ- og planterådgiver Svend Andersen, Plantefokus


AkvaVejen - klimaveje med integreret rensningsanlæg?

NCC Industry A/S og Teknologisk Institut har indgået et udviklingssamarbejde sammen med en række underleverandører om at udvikle en ny generation af klimaveje med integreret rensningsanlæg. AkvaVejen giver mulighed for lokal opsamling af regnvand gennem en permeabel belægning, samt rensning og håndtering af vejvandet i byområder, så overbelastning af kloaknettet undgås.

Ved civilingeniør Thomas Pilegaard Madsen, Teknologisk Institut