Program 2017 – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Byens gulv > Program 2017

Programskitse for Byens gulv 2017

9.00-9.30

Check in og kaffe

9.30

Velkommen til konferencen. Ved Thomas Uhd, Dansk Byggeri

9.45

The city floor

Jeg-generationen er flyttet ind på byens gulv. De søger oplevelser og fortællinger mellem husene, parkerne og pladserne.

Men det skal være oplevelser og fortællinger, der passer til netop dem.

En lang række vellykkede projekter fra Schweiz og Tyskland er baggrunden for Studio Vulcans synspunkt om Jeg-generationen. En international baggrund og flere besøg i Danmark sætter yderligere synspunkter og projekter i perspektiv.

Ved Robin Winogrond og Lukas Schweingruber, Studio Vulkan, Zürich.

Lokale A+B (plenum)

10.30

Pause og udstilling

Spor A1

Spor B

11.00

Byomdannelse i Carlsberg byen

Introduktion til Carlsbergbyen. Hvad er de bymæssige og arkitektoniske ambitioner for bydelen? Og hvad kan vi lære af de dele, som er realiseret indtil videre?

ved Tina Saaby,

Stadsarkitekt i Københavns Kommune

Rjukan Torv – et nyt reflekterende byrum i det centrale Norge.

 Rjukan er en mindre by i Telemarken, klemt inde mellem stejle fjeldsider. Hvordan skaber man et byrum, som kan fungere både sommer og vinter ved at bearbejde byens gulv? Renoveringen af Rjukan Torg tager afsæt i formidlingen af byens historie og refleksionen fra byens 3 solspejle.

Ved arkitekt Søren Kristensen, LABLAND

11.20

Carlsberg Stationsplads

Hvordan skaber man levende byrum med en stærk karakter i bæredygtige materialer i en helt ny bydel.

 Ved Jacob Kamp og Trine Trydemand,

1:1 Landskab

Skybrudsprojekter i

Carlsberg byen.

På den nederste del af Carlsberg bakke skal der tilbageholdes masser af regnvand – på et meget lille geografisk areal. Oplægget vil handle om, hvorledes der i udformning og design af de nye byrum, har været fokus på at finde en balance i byrummene i ft. lokalplanens krav til:

Regnvandshåndtering, tilpasning til kontekst, byrummenes karakter og den fremtidige anvendelse – samtidig med at det sikres, at der kan skabes gode, grønne og brugbare hverdagsrum i den ny bydel.

Ved arkitekt Sanne Slot Hansen, Schønherr 

Vandveje. Eksempler på veje, som kan håndtere store regnmængder i urbane områder. Design og teknik.

Vejene er en stor del af byens befæstede areal, og vandhåndtering på og gennem vejanlæggene kan bidrage væsentligt til klimatilpasningen i den tætte by. ’Vandvejen’ er en nytænkning af den måde, vi anlægger veje på.

I projektet mødes anlægsbranchen, vandbranchen og byspecialister i arbejdet med at gøre vejen til en del af byens vandhåndtering og via udformningen tillægge det offentlige rum nye muligheder og skabe merværdi for vejens/byens brugere.

Ved landskabsarkitekt Julie Bank, Shulze+Grassov

12.10

Opsamling og diskussion af oplæg om Carlsberg Byen

Samspil mellem belægning, ophold og bytræer. Inspiration fra danske og udenlandske eksempler

Eksempler på gode løsninger til bytræer, der er placeret i hårdt belagte arealer. Hævede bede kan kombinere hensyn til ophold, gode vækstforhold og økonomi.

Ved træ- og planterådgiver Svend Andersen, Plantefokus

12.30

Frokost og udstilling

Spor A2

Lokale A+B

Spor B (fortsat) 

Lokale D+F

13.30

Helhedsplan for Gellerup-Toveshøj, Aarhus

Helhedsplanen, der er landets største, tog sin begyndelse i foråret 2006 og er nu i fuld gang med at blive realiseret. Hør hvordan det har været at planlægge konsekvent med udgangspunkt i byrummet i stedet for i bygningerne.

ved Ole Bech Jensen
Projektchef, Brabrand Boligforening

 

Transformation af fortov til strandpromenade i Hornbæk.

Proces og realisering.

I feriebyen Hornbæk i Nordsjælland har man omdannet et traditionelt fortov til en strandpromenade inspireret af strandens former. Rådgiver og kommune fortæller sammen om processen og realiseringen af projektet.

Ved landskabsarkitekt Pernille Bruun, Via Trafik

og civilingeniør Katrine Kjærbo, Helsingør Kommune

13.50

Byparken og den grønne infrastruktur i Gellerup/Toveshøj

Byparken er den grønne rygrad i forvandlingen. Det er en ny type bypark, der både giver tryghed og nye rekreative muligheder for beboerne og tilfører området en lang række æstetiske, sanselige og menneskelige værdier og knytter op til den samlede grønne struktur. Der er et stort flow, men også stille oaser. Hvilke krav stiller det til byens gulv?

Ved SLA

At åbne bydelen op. Instant city og vejprojektet i Gellerup/Toveshøj

Bydelen vil vokse fra 7.000 til mellem 10 og 12.000 beboere, og selv om der skabes en stor ny park, betyder det, at de befæstede arealer bliver flere. Man er i fuld gang med at omlægge de eksisterende vejforbindelser og samtidig arbejder man bevidst med midlertidighed som metode. Hvordan lever man godt med byggerod og midlertidige gader og pladser – og hvad er endemålet?

ved Ole Bech Jensen
Projektchef, Brabrand Boligforening

 Nedsivning og forurening

Opdatering på vidensgrundlaget vedr. nedsivning og forureningsproblematikken. Hvad ved vi og hvad er vi i gang med at undersøge? Der vil være tid til fælles diskussion af emnet.

Ved Simon Toft Ingvertsen, Envidan

14.40

Opsamling og diskussion af oplæg om Gellerup-Toveshøj

AkvaVejen - klimaveje med integreret rensningsanlæg?

NCC Industry A/S og Teknologisk Institut har indgået et udviklingssamarbejde sammen med en række underleverandører om at udvikle en ny generation af klimaveje med integreret rensningsanlæg. AkvaVejen giver mulighed for lokal opsamling af regnvand gennem en permeabel belægning, samt rensning og håndtering af vejvandet i byområder, så overbelastning af kloaknettet undgås.

Ved civilingeniør Thomas Pilegaard Madsen, Teknologisk Institut

15.00

Pause og udstilling

15.30

Byens gulv og klimatilpasning. De sidste 10 års læring – og et kig i krystalkuglen

Klimatilpasning er kommet på dagsordenen i løbet af de sidste 10 år. Hvad kan vi lære af de første generationer af projekter? Og hvordan sikrer vi, at kommende projekter kommer hele byen til gode? Ifølge Søren Gabriel handler det om at koble kompetencerne, for der er lige nu en unik mulighed for at redesigne hele byens gulv.

Civilingeniør Søren Gabriel, Orbicon

Lokale A+B (plenum) 

16.30

 Slut