Bachelor Projects – University of Copenhagen

Forward this page to a friend Resize Print Bookmark and Share

UK IGN > Research > Forest, Nature and Biomass > Bachelor Projects

Bachelor Projects

The list is ordered alphabetically according to project title.

Elletræer (N-fikserende) i skovrejsning - øger de N-udvaskning?

Rødel er meget anvendt som såkaldt ammetræ ved skovrejsning fordi disse træer vokser hurtigt og skaber skov’klima’. Men rødel er en N-fikserende plante og kan derfor bidrage til overskud af N. Mange steder planter man skov for at reducere N-udvaskningen, men vi ved ikke om brugen af rødel er en dårlig ide. Du kan kombinere et litteraturstudium med lidt feltarbejde.
Contact Per Gundersen pgu@ign.ku.dk

Er der altid nitratudvaskning i urørt skov?

Vi har høj kvælstofdeposition i Danmark. I de få urørte skove, hvor vi har målinger, er der betydelig nitratudvaskning. Betyder det, at hvis der ikke er en form for høst af biomasse og dermed eksport af N, så opstår der et N-overskud der udvaskes?  Du kan kombinere et litteraturstudium med lidt feltarbejde på parvise urørte og drevne skove. Projektet bidrager til et større forskningsprojekt om kvælstof.
Contact Per Gundersen pgu@ign.ku.dk

Gødningseffekt af flisaske i granskov

Man høster mere og mere flis i skovene til bioenergi. Efter forbrænding står man med flisaske, som man kan bringe tilbage i skoven. Man løser et affaldsproblem, men er der også en gødskningseffekt så træerne vokser bedre? Du kan kombinere et litteraturstudium med lidt feltarbejde.
Contact Morten Ingerslev, moi@ign.ku.dk

How is CO2 sequestration in soil and biomass affected in a concrete afforestation project?

Often the knowledge is not put in to play when it comes to assessing the environmental impact a certain afforestation project has. With this project you have the opportunity to guide and inform a forest district or other stakeholders in relation to the environmental impact of a concrete afforestation project that is close to realisation. The Biogeochemistry research group has a lot of data on the effect of soil type and tree species on soil organic carbon. These data can be used to assess the impact of a given afforestation project and/or be used to develop planning scenarios that reflect the possibilities decision makers/managers have in order to control sequestration of organic carbon in the soil via land use distribution (open areas vs forests) or directly look at the tree species distribution (broadleaf vs. conifers or specific tree species).
Contact Lars Vesterdal lv@ign.ku.dk

How is the percolation of water to the groundwater affected in a concrete afforestation project?

Often the knowledge is not put in to play when it comes to assessing the environmental impact a certain afforestation project has. With this project you have the opportunity to guide and inform a forest district or other stakeholders in relation to the environmental impact of a concrete afforestation project that is close to realization. The Biogeochemistry research group has a lot of data on the effect of soil type and tree species on percolation of water. These data can be used to assess the impact of a given afforestation project and/or be used to develop planning scenarios that reflect the possibilities decision makers/managers have in order to control percolation via land use distribution (open areas vs forests) or directly look at the tree species distribution (broadleaf vs. conifers or specific tree species.
Contact Per Gundersen pgu@ign.ku.dk

Kulstofkredsløb i bymiljøer (biomasse og jord)

Haver og parker kan ses som en lysåben skov. Der er ophobet kulstof i biomassen og i jorden, men vi ved ikke hvor meget. Kan man have flere træer og bevare dødt ved og kvas i haver og parker og på den måde binde CO2 i bymiljøet. Du kan kombinere et litteraturstudium med lidt feltarbejde.
Contact Per Gundersen pgu@ign.ku.dk

Kvantificering af miljøgoder fra et konkret skovrejsningsprojekt (vandmængder, nitrat, naturindhold, kulstof)

Der er gennemført eller gang i skovrejsning rundt om i landet. Du vælger et af disse projekter (fx Elmelund skov ved Odense) og undersøger og regner på hvilke miljøgoder der kommer ud af den skovrejsningsplan man følger. Vurder alternative træartsvalg og planer i øvrigt i forhold til de mål man har for skovrejsningsprojektet.
Contact Per Gundersen pgu@ign.ku.dk

Optimization of an extraction method for wood

Already in the living tree does wood contain substances called extractives that help maintain its stability and durability. These substances help the tree defend itself against fungal attack. As part of an ongoing research project where we investigate these functions in more detail, it is important to know how to best extract these components. The long-term goal of the work is to use this knowledge to come up with more environmentally benign impregnation methods for wood from tree species that lack these extractives. To achieve this, the first step is to understand which extractives are present in the tree species that contain these substances and to find out how to extract them. This bachelor project will explore the use of different extraction methods/conditions of spruce and/or larch wood, with the highest possible selectivity and yield under non-destructive conditions. Quantitative and qualitative analysis of the resulting extracts are part of the work. It is expected that the laboratory work will involve extraction, gravimetry and thin layer chromatography. Possibly, gas or liquid chromatography will be used as well.
Contact Sophie Füchtner, Lisbeth G. Thygesen

Examples of previous student projects


Kristian Skau Bjerreskov, 2017
Forest inventory using airborne laser scanning in structurally rich forests - An assessment of a new Danish forest resource map and its application in management planning in close-to-nature forestry. This study assess the application of a new Danish forest resource map, based on airborne laser scanning (ALS), as a planning tool in structurally rich forests. The examination is based on unmanaged stands, as well as stands with standard management and selective harvest. Estimates of growing stock from the forest resource map are compared with field measurements within each stand.
Supervisor Thomas Nord-Larsen

Simon Tofte Lorentzen, 2017
Management plan for Hvilsom Plantage 2017-2026 and the forest resource map’s capacity as a taxation tool. This study contains two parts. A management plan for Hvilsom Plantage that contains the mandatory parts in the guide for green management plans and an assessment of the forest resource map’s capacity as a taxation tool. The assessment is based on the taxation data acquired as a part of the inventory assessment for the management plan. Host: Løvenholm Gods.
Supervisor Thomas Nord LarsenCo-supervisor Jens Christian Dahl

Tor Simonsen, 2016-17
Worked with David Canella, Benedikt Möllers and Claus Felby in relation to light induced electron transfer in LPMO’s (a group of biomass degrading enzymes).
Supervisor Claus Felby