Rapporter fra IGN – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IGN > Formidling > Publikationer > Rapporter

Rapporter fra IGN

Rapporter udgivet af IGN formidler forskningsresultater indenfor emnerne geologi, geografi, skov, natur, biomasse, landskabsarkitektur og planlægning.

2017

Udvikling i agerlandet 1954-2025 / Caspersen, Ole Hjorth og Nyed, Patrik Karlsson. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 67 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, januar 2017)

2016

Ejendomsundersøgelse for Nordbornholm 2015 / Andersen, P. S., Kristensen, L. S. og Østerbye, K. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 38 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, august 2016).

Landbrug og landskabsændringer i Roskilde Kommue 2002 til 2012  / Vesterager, Jens Peter; Kristensen, Søren Bech Pilgaard; Busck, Anne Gravsholt; Frederiksen, Pia; Richardt, Ann-Sofie. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 24 s. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, august 2016).

TransparC: Forest soil carbon simulation model 
/ Callesen, Ingeborg, Vesterdal, Lars, Magnussen, Andreas, Stupak, Inge and Gundersen, Per. Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, Frederiksberg, 42 p. (IGN Report / Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, august 2016).

Danish National Forest Inventory: Design and calculations / Nord-Larsen, T., & Johannsen, V. K. Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, Frederiksberg, 33 p. (IGN Report / Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, august 2016).

Organisering af lokalsamfunds udviklingsarbejde : Lokal strategisk kapacitet i landdistrikter / Tanvig, Hanne Wittorff, Andersen, Ivan Normann, Bech, Uffe. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 93 s. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, august 2016).

Ammoniakfølsomme skove – kortlægning og vejledning / Gundersen, P. og Johannsen, V.K. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Frederiksberg. 29 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, juni 2016).

Blåt friluftsliv i Nationalpark Skjoldungernes Land / Olafsson, A.S., Kaae, B.C., Draux, H., Skov-Petersen, H., Caspersen, O.H. og Jensen, F.S. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 43 s. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, juni 2016).

Bynære landbrugsområder i Hovedstadsregionen 2014  / Kyndesen, Mike, Johannsen; Brian; Vesterager, Jens Peter; Busck, Anne Gravsholt; Primdahl, Jørgen; Henrik, Vejre; Kristensen, Lone Søderkvist; Kristensen, Søren Bech Pilgaard; Richardt, Ann-Sofie; Præstholm, Søren; Fertner, Christian; Winther, Lars; Ogstrup, Susanne; Nissen, Anne Louise. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 92 s. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, juni 2016).

Implementering af 10 klimatilpasningsplaner - aktiviteter, udfordringer og gode oplevelser / Lund, D.H. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 56 s. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, marts 2016). 

2015

Miljøpåvirkning af traditionelt vejsalt og alternative tømidler . / Ingerslev, Morten; Skov, Simon. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 80 s. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, december 2015). 

Forest Tree Nursery and Planting Survey in East Kolaka and Konawe District, Southeast Sulawesi Province, Indonesia. / Irawan, U.S.; Purwanto, E.; Roshetko, J.M.; Iriantono, J.; Harum, F.; Moestrup, Søren. Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, Frederiksberg, 60 p. (IGN Report / Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, December 2015)  

Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 2015. / Kjøller, Christian Philip; Kristoffersen, Palle; Tang, Kim; Nielsen, John Nørgaard; Højholt, Martin ; Himmer, Steen; Nielsen, Jan Langmach; Bavngaard, Jesper. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 66 s. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, december 2015).

Udvikling af et High Nature Value - HNV-Skovkort for Danmark. / Johannsen, V. K., Kepfer Rojas, S., Brunbjerg, A. K., Schumacher, J., Bladt, J., Karlsson Nyed, P., ... Ejrnæs, J. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. (IGN Rapport) / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, december 2015).

Afbrænding af gyllefibre og recirkulering af fosfor. F&U-projekt 2012-1. Dansk Fjernvarme. Skov, S. og Jensen, J.Ø. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. (IGN Rapport, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, november 2015) 

Bystruktur og cyklisme fase I. Betydningen af regional placering, detaljeret bystruktur, cykelstier, parkering og kollektiv transport for cykelture til/fra boliger og arbejdspladser. Skov-Petersen, H. og Nielsen, T.S. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. (IGN Rapport, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, november 2015) 

Vorsø Skov VII - Registrering af vedvegetationen i skovene og udvalgte prøveflader på Vorsø 2012. Animation til figur på side 19 / Dal, Tommy; Fabricius og Peter; Schmidt. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 76 s. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, september 2015).

Fem viser vejen : - fra småprojekter til lokal strategisk udvikling i yderområder. / Tanvig, Hanne Wittorff. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg, 89 s. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, september 2015)

Skovhagl – er der fortsat grundlag for en særlig forvaltning? / Kanstrup, N. og Stenkjær, K. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 45 s. ill.  (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, maj 2015)

Carbon Sequestration in Harvested Wood Products (HWP): Data for 2013-Reporting to the UNFCCC , Final Draft. / Schou, E., Suadicani, K., & Johannsen, V. K. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 52 s. ill. (IGN Rapport, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, 2015)

Invasive arter - en tematisk udredning. / Ravn, Hans Peter. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg, 37 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, januar 2015)

Naturpark Amager. Muligheder og Indsatser. Katalog. / Munck Petersen, R., Caspersen, O.H., Nyed, P.K., Stilling, S., Christensen, I.K., Lynggaard, I., Schoor, I., Santini, A., Østerbye, K.G.D., Pejldrup, S. og Hartman, L.  Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 65 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, januar 2015)

Naturpark Amager. Muligheder og indsatser. Temarapporter. / Caspersen, O.H., Munck Petersen, R., Nyed, P.K., Stilling, S., Christensen, I.K., Lynggaard, I., Schoor, I., Santini, A., Østerbye, K.G.D., Pejldrup, S. og Hartman, L. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 205 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, januar 2015)

Opgørelsesmetoder og udvikling i dødt ved.  / Johannsen, V. K. et al (ed.). Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 200 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, 2. udgave marts 2015)

Experience mapping and multifunctional golf course development: enhanced possibilities of increased and more varied use of golf courses. / Caspersen, O. H., Jensen, F. S., & Jensen, A. M. D. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Frederiksberg. 180 s. ill. (IGN Rapport, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, 2015)

2014

Naturindhold i Naturstyrelsens skove på enheden Vestsjælland. / Skorski, Pauline Maria; Morsing, Jonas; Buttenschøn, Rita M.; Raulund-Rasmussen, Karsten. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Frederiksberg, 2014. 137 s. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, december 2014 ).

Forest soil carbon sink in the Nordic region Gundersen, P. et al. (ed.) Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, University of Copenhagen, Frederiksberg. 37 pp. ill. (IGN Report, Department of Geosciences and Natural Resource Management; 2014)

Kronvildt på Sjælland – Resultater af tre års praksisorienteret  forskning og forvaltning. / N. Kanstrup. P. Madsen, K. Stenkjær, R.M. Buttenschøn & A. Jensen. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 155 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2014)

Friluftsliv på Vestamager 2013-2014. / Jensen, F. S. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning,  Københavns Universitet, Frederiksberg. 58 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2014)

Biologisk respons på flisaske i skove. / Skov, S., Ingerslev, M. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 55 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2014)

Dosering og spredning af flisaske. / Skov, S., Ingerslev, M. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 40 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2014)

Konkrete opgørelser og erfaringer fra 20 års skovrejsning - med fokus på lokalitet, træart og vækst. / Schou, E., Johannsen, V. K., Nord-Larsen, T. og Jørgensen, B. B.. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg, 2014. 46 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2014)

Forvaltning af kystzonen. Rammer, udfordringer og scenarier. / Anker, H.T., Kaae, B.C. og Nellemann, V. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg, 2014. 74 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2014)

Kommunikation mellem kommune og landbrug – Hvordan går det?. / Kristensen, L. S. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg, 2014. 30 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2014)

Pathways for non-native species in Denmark. / Madsen, C. L., Dahl, C. M., Thirslund, K. B., Grousset, F., Johannsen, V. K. og Ravn, H. P. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 2014. 131 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2014)

Bystruktur og cyklisme. / Skov-Petersen, H., Nielsen, T.S. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 2014. 46 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2014)

Alternativ glatførebekæmpelse i København - virkning på beplantninger og jord. / Ingerslev, M., Skov, S., Bjerager, P., Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg og Pedersen, L. B., Danske Juletræer. 109 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2014)

Kløverstierne – En undersøgelse af planlæggernes og brugernes erfaringer. / Præstholm, S. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 2014. 48 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2014)

Evaluering af træplantningen på Kongens Nytorv – Et samarbejdsprojekt med Københavns Kommune. / Ingerslev, M., Bühler, O., Thomsen, I., Skov, S., Nielsen, C. N., Krag, M. M. og Kristoffersen, P. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 2014. 63 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2014)

2013

Flisaske i praksis. / Skov, S., Ingerslev, M. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 45 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2013)
Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne?. / Hedensted Lund, Dorthe. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 2013. 68 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2013)
Demonstrationsprøveflader for naturnær skovdrift i statsskovene 2004-2013. / Johannsen, V. K., Sørensen, I. H., Kudahl, T., Jørgensen, B. B.. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU, Frederiksberg. 2013. 262 s. ill.
(IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2013)
Naturnær skovdrift. Evaluering af aktuel status og erfaringer med omstilling til naturnær skovdrift i statsskovene. / Madsen, Palle, Hansen, Gro Kampp, Johannsen, Vivian Kvist. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 2013. 260 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2013)
Evaluering af indsatsen for biodiversiteten i de danske skove 1992 - 2012. / Johannsen, V. K., Dippel, T. M. , Møller, P. F. , Heilmann-Clausen, J., Ejrnæs, R., Larsen, J. B., Raulund-Rasmussen, K., Rojas, S. K., Jørgensen, B. B., Riis- Nielsen, T., Bruun, H. H. K., Thomsen, P. F., Eskildsen, A., Fredshavn, J., Kjær, E. D., Nord-Larsen, T., Caspersen, O. H., Hansen, G. K. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 2013. 90 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2013)
Muligheder for bæredygtig udvidelse af dansk produceret vedmasse 2010-2100. Perspektiver for skovenes bidrag til grøn omstilling mod en biobaseret økonomi. / Graudal, L., Nielsen, U.B., Schou, E., Thorsen, B.J., Hansen, J.K., Bentsen, N.S., og Johannsen, V.K. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 2013. 85 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2013)
Kronvildtet på Sjælland: bestandene anno 2013 og nogle bud på udviklingen. / Kanstrup, Niels. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 2013. 35 s. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2013)