Geografi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IGN > Forskning > Geografi

Geografi

I Sektion for Geografi forsker vi inden for en lang række af geografiens fagområder. Det gælder bl.a. byplanlægning, migration, kystsikring, klima- og landskabsanalyser og geomorfologi.

Sektionens forskning er organiseret i følgende forskergrupper:

By- og landskabsudvikling samt geoinformatik
Forskergruppeleder: Lars Winther

Miljø og samfund i udviklingslande
Forskergruppeleder: Niels Fold

Geomorfologi, processer og landskaber
Forskergruppeleder: Aart Kroon

Terrestrisk økosystemanalyse. Processer og samspil mellem klima, jord og vand
Forskergruppeleder: Henrik Breuning-Madsen

Vi arbejder bl.a. med byplanlægning, regional udvikling, arbejdsmarkedsrelationer, arealanvendelse, varekædeanalyse samt fattigdom og migration i ulande set i et samfundsvidenskabeligt perspektiv. Inden for naturgeografien arbejder vi med kystsikring, jordbundskortlægning og klimaanalyser.

Når det gælder miljøgeografien, har vi fokus på forvaltning af naturressourcer samt landskabsanalyse set ud fra både et natur- og samfundsvidenskabeligt perspektiv. Vores geoinformatikerne arbejder med at bruge IT-værktøjer til at behandle og analysere store mængder af rumlige data samt med at finde nye anvendelser af satellitbilleder som f.eks. forudsigelse af fødevaremangel.

Geografi