Geologi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IGN > Forskning > Geologi

Geologi

I Sektion for Geologi forskes i Jordens fysiske struktur og historie, vulkaner og jordskælv, bevægelsen og kvaliteten af grundvand, de forskellige istider og hvordan landskaberne er blevet dannet gennem tiden.

Sektionens forskning er organiseret i følgende forskergrupper:

Bassinstudier
Forskergruppeleder: Nicolas Thibault

Geofysik
Forskergruppeleder: Giampiero Iaffaldano

Geokemiske, mineralogiske og petrologiske processer
Forskergruppeleder: Tod Waight

Vandressourcer
Forskergruppeleder: Majken Looms Zibar

De geologiske emner i sektionen spænder vidt – fra sedimentologi og bassingeologi, kvartærgeologi, der er de sidste ca. 2,5 millioner år af Jordens historie – til palæontologi, som handler om livets udvikling fra dets opståen og frem til i dag.

Herudover forskes i hydrologi og herunder forekomst, bevægelse og kvalitet af grundvand, samt geologisk anvendt fysik, som bruges i kortlægning og forståelse af undergrunden. Desuden arbejder vi med petrologi – videnskaben om forekomsten og dannelse af bjergarter, og geokemi, som handler om de kemiske processer i geologiske forekomster på Jorden og andre planeter.

Geologi