Bassinstudier – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IGN > Forskning > Geologi > Bassinstudier

Bassinstudier

Forskergruppen i Bassinstudier foretager analyser og synteser af sedimentære lagfølger baseret på feltarbejde, borehuller, seismiske data og laboratoriearbejde samt teoretisk modellering af basin parametre og klimatiske og oceanografiske grænseforhold.

Sedimentære bassiner indeholder fundamental information om ændringer i overfladens dynamiske processer, miljø og klimahistorie. Forskergruppen bruger en bred vifte af stratigrafiske, sedimentologiske, palæobiologiske, geokemiske, strukturelle og geofysiske metoder.

Mere information om Bassinstudier

Læs mere om forskergruppen på den engelske side: Basin Studies