Landskabsteknologi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IGN > Forskning > Landskabsarkitektur & planlægning > Landskabsteknologi

Landskabsteknologi

Vi arbejder med vand, terræn, planter og deres relation til landskabsarkitekturen. Formålet er at skabe det bedste metodiske grundlag for udvikling, drift og forvaltning af grønne og bæredygtige bymiljøer.

Landskabsteknologi

Projekter

De vigtigste større projekter

Grøn klimaskærm Folehaven
Water Resilient Green Cities for Africa

Klimatilpasning - på den anden side af hegnet

Andre projekter

ReKoBi
Filterjord
Regnvandsteknisk evaluering af klimatilpasning Kokkedal

Projekter i Kina

China-EU Cooperation on Sponge Cities

Afsluttede projekter

Rensning af gråvand
Byer i vandbalance
Vand i Byer

Publikationer

Aktuelle peer reviewed artikler

Vegetation
Pocket woods for 21st century urban landscapes.
/ Nielsen, Anders Busse. I: *SCAPE MAGAZINE, Nr. 15, 2017, s. 102-109

Spatial configurations of urban forest in different landscape and socio-political contexts : identifying patterns for green infrastructure planning. / Nielsen, Anders Busse; Hedblom, Marcus; Olafsson, Anton Stahl; Wiström, Björn. I: Urban Ecosystems, Bind 20, Nr. 2, 2017, s. 379-392

Forest Edge Regrowth Typologies in Southern Sweden—Relationship to Environmental Characteristics and Implications for Management. / Wiström, Björn; Nielsen, Anders Busse. I: Environmental Management, Bind 60, Nr. 1, 2017, s. 69-85

Urban tree diversity - Taking stock and looking ahead. / Morgenroth, J.; Östberg, Johan; Bosch, C. Konijnendijk van den ; Nielsen, Anders Busse; Hauer, R. ; Sjöman, Henrik; Chen, W.; Jansson, M. I: Urban Forestry & Urban Greening, Bind 15, 2016, s. 1-5

Is colourful self-sustaining forb vegetation mere fantasy? / Bjørn, Mona Chor; Weiner, Jacob; Ørgaard, Marian. I: Urban Forestry & Urban Greening, Bind 15, 2016, s. 75-79

Klima, vand og jord
Factors affecting the hydraulic performance of infiltration based SUDS in clay. /
Bockhorn, Britta; Klint, Knud Erik S.; Locatelli, Luca; Park, Young-Jin ; Binning, Philip John; Sudicky, Ed; Jensen, Marina Bergen. I: Urban Water Journal, Bind 14, Nr. 2, 2017

Method for assessment of stormwater treatment facilities – Synthetic road runoff addition including micro-pollutants and tracer. / Cederkvist, Karin; Jensen, Marina Bergen; Holm, Peter Engelund. I: Journal of Environmental Management, Bind 198, Nr. Part 2, 2017, s. 107-117

Conditions and opportunities for green infrastructure : – Aiming for green, water-resilient cities in Addis Ababa and Dar es Salaam. / Herslund, Lise Byskov; Jensen, Marina Bergen; Liu, Li; Fryd, Ole; Backhaus, Antje. I: Landscape and Urban Planning, 10.10.2017

Site suitability analysis for sustainable urban drainage system in Denmark and China. / Randall, Mark Taylor; Støvring, Jan; Jensen, Marina Bergen. 11th annual Danish Water Forum (DWF). 2017

Characteristic Rain Events: A Methodology for Improving the Amenity Value of Stormwater Control Measures. / Smit Andersen, Jonas; Lerer, Sara Maria; Backhaus, Antje; Jensen, Marina Bergen; Danielsen Sorup, Hjalte Jomo.I: Sustainability, Bind 2017, 9 (10), 1793, 03.10.2017

Controlling stormwater quality with filter soil-event and dry weather testing. / Cederkvist, Karin; Jensen, Marina Bergen; Ingvertsen, Simon Toft; Holm, Peter Engelund. I: Water (Switzerland), Bind 8, Nr. 8, 349, 2016

Sustainable urban drainage systems : examining the potential for green infrastructure-based stormwater management for Sub-Saharan cities. / Mguni, Patience; Herslund, Lise Byskov; Jensen, Marina Bergen. I: Natural Hazards, Bind 82, 2016, s. S241–S257

Ph.d.-afhandlinger

Jan Støvring: Urban Surfaces in a New Era: Planning and designing with permeable pavement systems for storm water management

Mette Boye Nielsen: Maximizing Ecosystem Services in Danish Single-Family Housing Areas

Patience Mguni: Sustainability transitions in the developing world: Exploring the potential for integrating Sustainable Urban Drainage Systems in Sub-Saharan Cities

Britta Bockhorn: Landscape Technology: Improving the hydraulic performance of stormwater infiltration systems in clay tills

Ole Fryd: Planning for sustainable urban drainage systems 

Antje Backhaus: Urban stormwater landscapes - values and design

Medarbejdere

 

Forskergruppens medarbejdere

Ph.d.-studerende

Skabe grundlag for landskabsarkitekturen

Forskningen i landskabsteknologi har til formål at udvide grundlaget for landskabsarkitekturen. Det handler bl.a. om bedre metoder til etablering og nye økosystemtjenester. Eksempler på fokusområder er vegetationsdynamik og vegetationsetablering; klimatilpasning, vandrensning og erosionskontrol samt udvikling af bynatur. Vi kombinerer en lang række discipliner, heriblandt landskabsarkitektur, miljøkemi, plantekendskab, byplanlægning, biologi, ingeniørkundskaber, GIS og modellering.

Mod bæredygtig byudvikling

Overordnet set er formålet med vores forskning at kombinere naturvidenskab med landskabsdesign for at få en bæredygtig byudvikling. Som det fremgår af listen over publikationer og projekter, spænder forskningen fra planlægning og drift af urbane landskaber til innovation og dokumentation af specifikke teknikker og metoder til bæredygtig udvikling af byens landskab.

Centrale forskningstemaer

  • Hvordan udvikles landskabsarkitektonisk interessante samt bæredygtige beplantningskoncepter, der fungerer på både planlægnings-, projekterings- og driftsniveau?
  • Kan de urbane vand-infrastrukturer gentænkes på en sådan måde, at byerne bliver robuste overfor såvel ekstremregn som tørke og samtidig styrkes med hensyn til byliv, biodiversitet og rekreative muligheder?
  • Hvordan organiseres drift og forvaltning af grønne områder, og hvilke ændringer og innovationer sker der i branchen? Hvordan er samspillet mellem styringsmetoder, den organisatoriske virkelighed og de grønne områder?

Læs også om vores forskning på den engelske side 

Landscape Technology