2BG Black, Blue and Green – Københavns Universitet

2BG Black, Blue and Green – Integrated infrastructure planning as key to sustainable urban water systems

Med 2BG-projektet fik Danmark en vitaminindsprøjning hvad angår håndtering af byens vand. For det første ved at insistere på den tværdisciplinære tilgang som afgørende for vores forståelse af de aktuelle udfordringer omkring klimaforandringer, miljøhensyn og byudvikling. For det andet ved i et tålmodigt, ligeværdigt og gensidigt berigende samarbejde at tage direkte udgangspunkt i de involverede kommuners aktuelle forhold.

2BG-projektet gennemførtes i årene 2007 – 2011

Om projektet
Pulikationsliste
Rapporter2BG - Black, blue and green