Landskabsteknologis forskningsområder – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IGN > Forskning > Landskabsarkitektur & planlægning > Landskabsteknologi > Landskabsteknologis fo...

Landskabsteknologis forskningsområder

Vi arbejder med spørgsmål som:

  • Kan de urbane vand-infrastrukturer gentænkes på en sådan måde, at byerne bliver robuste overfor såvel ekstremregn som tørke og samtidig styrkes med hensyn til byliv, biodiversitet og rekreative muligheder?
  • Hvordan udvikles landskabsarkitektonisk interessante samt bæredygtige beplantningskoncepter, der fungerer på både planlægnings-, projekterings- og driftsniveau?
  • Hvordan organiseres drift og forvaltning af grønne områder, og hvilke ændringer og innovationer sker der i branchen? Hvordan er samspillet mellem styringsmetoder, den organisatoriske virkelighed og de grønne områder?