Natur, parker og friluftsliv – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IGN > Forskning > Landskabsarkitektur & planlægning > Natur, parker og frilu...

Natur, parker og friluftsliv

Forskergruppen fokuserer på de ’sociokulturelle økosystemtjenester’ som byens grønne områder, skovene, havet og andre naturarealer tilbyder. Centrale forskningsemner omfatter: friluftsliv og turisme; forvaltning af byens grønne områder; samt borgerinddragelse og branding. Gruppens arbejde trækker på en bred vifte af discipliner og felter, herunder landskabsarkitektur, skovbrug, geografi og samfundsvidenskab bredt betragtet.

Blandt gruppens vigtigste forskningstemaer kan nævnes: Udvikling og gennemførelse af monitering af friluftsaktiviteter; konflikter i forbindelse med friluftsaktiviteter; forståelse af forskellige aktørers natursyn og -værdier, skov- og landskabspræferencer samt ’sence of place’; oplevelses- og tilgængelighedskortlægning; urban greening og urban forestry; grønne områders branding-potentiale; samt udvikling af have- og naturbaseret turisme.

Mere information om forskergruppen Natur, parker og friluftsliv

Læs mere på den engelske side Nature, Green Spaces and Outdoor Recreation