Skov, natur & biomasse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IGN > Forskning > Skov, natur & biomasse

Skov, natur & biomasse

I Sektion for Skov, Natur o& Biomasse forsker vi i træer og skovens biologi, økologi, evolution og potentialer. Vi arbejder med skov som et globalt økosystem men også med træers diversitet, naturforvaltning, genetik og udvikling af grønne teknologier.

Sektionens forskning er organiseret i 7 forskergrupper:

Biogeokemi
Forskergruppeleder: Per Gundersen

Biomassevidenskab og teknologi
Forskergruppeleder: Claus Felby

Skov, genetik og diversitet
Forskergruppeleder: Erik Dahl Kjær

Skovressourceopgørelser og bioenergi
Forskergruppeleder:
Karsten Raulund-Rasmussen
Niclas Scott Bentsen

Tropiske træer og landskaber
Forskergruppeleder: Lars Graudal

Træer og skov
Forskergruppeleder: Hanne Rasmussen

Økologi og naturforvaltning
Forskergruppeleder: Inger Kappel Schmidt

Skovene udgør de største terrestriske plantesamfund på kloden. Derfor er viden om bæredygtig udnyttelse af træernes biologi og skovenes økosystemer helt afgørende, når det handler om klimaforskning, udvikling af grønne teknologier, og den generelle forståelse af planters biologi og evolution.

Vi har i vores forskning en naturvidenskabelig og eksperimentel tilgang – med hele kæden fra økosystem via forvaltning til produkter. Vores forskning udvikler sig løbende, og vi fokuserer på områder, hvor vi kan gøre en forskel, bidrage til at skabe ny viden og bringe forskningen videre.

Skov, natur og biomasse