Træer og skov – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IGN > Forskning > Skov, natur og biomasse > Træer og skov

Træer og skov

Forskergruppen arbejder med træers egenskaber og deres funktion i skov og skovbrug i et foranderligt miljø.

Træer og skov

Vores forskningsaktiviteter dækker:

  • Træers vækst og vækstforhold, herunder avancerede undersøgelser af ved- og barkstruktur i sammenhæng med træernes fænotypiske tilpasning til svingende og ekstremt klima. Denne aktivitet er baseret på enestående langsigtede feltforsøg og kombinerer gruppens kompetencer i vedteknologi, biometri, anatomi, kemi og matematisk modellering.
  • Træers sundhed, herunder indikatorer for sygdom, forsvarsmekanismer og skader. Her er speciel opmærksomhed på nyligt indvandrede skadevoldere og ændrede symptombilleder forårsaget af miljøforandringer.
  • Skovøkologi og bæredygtig drift, bl.a. baseret på langsigtede feltforsøg, der omfatter studier af etablering og foryngelsesmetoder, såvel som pleje og hugst.
  • Skovrejsning og genopretning, med særligt henblik på produktivitet, stabilitet og multifunktion, for at styrke skovenes ydelser og potentiale i en bæredygtig og naturnær udvikling.
  • Kulstoflagring i træer og træprodukter med henblik på at bestemme skovenes binding af kuldioxid fra atmosfæren

Større forskningsprojekter

Se en liste over større forskningsprojekter og eksempler på specialer og phd-projekter

Mere information om forskergruppen Træer og skov

Læs mere om forskergruppen på den engelske side Trees and Forest.