Karlog, Troels – Københavns Universitet

Karlog, Troels

Fornavn
Efternavn 
Troels
Karlog
Ansættelsessted Frederikssund kommune
E-mail tkarl@frederikssund.dk
Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Erhvervserfaring Frederiksborg Amt 1990-2007
Frederikssund kommune 2007
Fagområde Vandløb: vedligeholdelse, genoprettelseprojekter, naturpleje, natura 2000, større naturgenopretningsprojekter, klimatilpasning, LAR-løsninger i byer, helhedsløsninger for vand&natur
Ønsker at være censor i Sling: Natur og Landskabspleje, Bachelorprojekt, Naturforvaltning og samfund (A+C)
Hopi: Klimatilpasning og byens vand (A)
Evt. bemærkninger