Jobmuligheder – Københavns Universitet

Hopi > Jobmuligheder

Jobmuligheder

Som have- og parkingeniør er der gode jobmuligheder både i det offentlige og det private erhvervsliv. Have- og parkingeniørerne gør en forskel for mennesker, klima, byer og natur. Og det giver stor jobtilfredshed.

Du vil typisk få et arbejde som mellemleder, projektleder eller konsulent med udgangspunkt i byens friarealer - haver, parker, sportsanlæg, kirkegårde, torve, pladser og andre grønne områder.

Går du med en drøm om at blive selvstændig, giver en uddannelse som have- og parkingeniør dig en god ballast i forhold til at starte din egen virksomhed.

Du får også faglige, pædagogiske og formidlingsmæssige kom­petencer på uddannelsen til have- og parkingeniør, som mere bredt åbner muligheder inden for bl.a. undervisnings- og formidlingsområdet.

Uddannelsen giver også et grundlag for internationale job inden for anlæg, drift og pleje af større byers grønne områder.

Samlet udgør arbejdsmarkedet for have- og parkingeniører

- på det private område:

 • Anlægsgartnervirksomheder
 • Entreprenørfirmaer og servicevirksomheder med grønne afdelinger
 • Boligselskaber
 • Konsulent- og rådgivende ingeniørvirksomheder
 • Interesseorganisationer
 • Golf- og sportsklubber

- på det offentlige område:

 • Regioner
 • Kommunernes miljø-, natur- og parkafdelinger
 • Kirkegårdsledelse
 • Uddannelses- og forskningsinstitutioner
 • Statslige styrelser og virksomheder

Grønne og kreative kandidatudannelser
Endelig giver uddannelsen direkte adgang til at læse videre på kandidatniveau inden for det grønne om­råde, hvis du har ønsker om et mere administrativt eller forskningsorienteret job. Du kan bl.a. læse:

 Logoer

Have- og parkingeniøruddannelsen udbydes af Erhvervsakademi Sjælland i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) på Københavns Universitet og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.