Merit for jordbrugsteknologer – Københavns Universitet

Hopi > Merit for jordbrugstek...

Merit for jordbrugsteknologer

Hvis du har en uddannelse som jordbrugsteknolog og ønsker at uddanne dig videre inden for det grønne område, kan du få to års merit på uddannelsen til have- og parkingeniør, og dermed gennemføre uddannelsen på halv tid.

Jordbrugsteknologer på linjen for Landskab & Anlæg kan komme direkte ind på uddannelsen til have- og parkingeniør og få to års merit. Vi tilrettelægger et individuelt uddannelsesforløb, hvor vi bygger ovenpå den viden og erfaring, du kommer med. På den måde kan du styrke og udbygge både dine ledelsesfaglige og grøntfaglige kompetencer inden for jord, vand og planter.

Uden studentereksamen kan jordbrugsteknologer (Landskab & Anlæg) søge ind via kvote 2 inden 15. marts.

Meritmulighed også for jordbrugsteknologer med andre specialer end Landskab & Anlæg - på baggrund af individuel vurdering. Kontakt os for nærmere information.

Med en studentereksamen kan teknologerne søge ind via kvote 1, senest 5. juli.

Information

Læs mere om adgangskrav og optagelse her

For yderligere information kontakt studievejleder Britt Majgaard, tlf. 3533 1769,
brma@ign.ku.dk

Logoer

Have- og parkingeniøruddannelsen udbydes af Erhvervsakademi Sjælland i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) på Københavns Universitet og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.