Virksomhedspraktik – Københavns Universitet

Hopi > Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik

Som have- og parkingeniør skal du to gange i virksomhedspraktik i løbet af dine fire år på studiet. I praktikken oplever du virksomhedens puls ved at arbejde med konkrete opgaver og problemstillinger, oftest som assistent for en ledende medarbejder. Du afprøver din viden - og får joberfaring.

Virksomhedspraktikken er en central del af din uddannelse til have- og parkingeniør, og kan også betyde den direkte adgang til dit første job.

Den første praktikperiode ligger på 3. år af uddannelsen og varer et halvt år. Den anden praktikperiode på tre måneder ligger på 4. år.

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

År 1

År 2
År 3 Praktik
År 4 Praktik

 
I den sidste praktik har du mulighed for at forlænge praktikperioden ved at udarbejde dit afsluttende bachelorprojekt for den virksomhed, hvor du er i praktik.

Det resulterer i konkrete og realistiske projekter, som virksomheden efterfølgende kan bruge direkte. Og du får lejlighed til at prøve viden, ideer og teorier af i den virkelige verden.

Netværk skaber job

I praktikken afprøver du din teori i praksis, løser konkrete opgaver og projekter og får inspiration fra praksis, som du kan bruge på dit næste skoleophold.

En væsentlig sidegevinst ved praktikken er det netværk, som du får opbygget. Et fagligt netværk, der styrker dine samarbejdsevner og ledelseserfaring – og måske bliver adgangsbilletten til et fremtidigt job.

Virksomhedspraktik i ind- og udland

Du vælger selv praktikvirksomhed indenfor enten anlægs- og entreprenørbranchen, rådgivnings- eller konsulentvirksomheder, parkforvaltning eller lignende.

Det kan være i en kommune, ingeniørfirmaer, boligselskaber, større kirkegårde, statslige forvaltninger som eksempelvis Vejdirektoratet og Slots- og Ejendomsstyrelsen, større anlægsgartnerfirmaer, tegnestuer eller organisationer som eksempelvis Haveselskabet.

Virksomhedspraktikken må gerne gennemføres i udlandet og vil da typisk være i en af de større byer som Berlin, New York, Sydney eller tilsvarende.

Virksomhedspraktik

Valg af praktiksted

Have- og parkingeniøruddannelsens praktikkoordinator og studievejledere hjælper dig med råd og vejledning, når du skal vælge praktiksted. Vi har et stort netværk af praktiksteder, som du kan vælge imellem.

Du er selv ansvarlig for at finde det praktiksted, som er mest attraktivt for dig og de ønsker, du har til fremtidige jobmuligheder.

På hjemmesiden skovskolepraktik.ku.dk finder du hvert år praktikannoncer fra en række virksomheder, som søger en praktikant fra have- og parkingeniør. Her finder du også skabelon til praktikaftalen.

På praktikstedet er du tilknyttet en praktikvært, og du følger gennem praktikperioden virksomhedens administration, ledelse og drift.

Logoer

Have- og parkingeniøruddannelsen udbydes af Erhvervsakademi Sjælland i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) på Københavns Universitet og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.