Portræt af Have- og parkingeniørstuderende Line Staur Hansen – Københavns Universitet

Hopi > Virksomhedspraktik > Portræt af Line Staur ...

Regnvandshåndtering handler ikke kun om rør

Portræt: Line Staur Hansen har i sin praktik hos HOFOR arbejdet med konceptudvikling inden for håndtering af regnvand. En diffus størrelse, som der efterspørges utraditionelle løsninger på.

Line Staur HansenRegnvand er en sær størrelse, fordi man ikke ved hvornår, hvordan og hvor meget, der kommer. De seneste års skybrud har i København, der er fælleskloakeret, betydet, at kloakkerne er blevet oversvømmet og at spildevand derfor er kommet op til overfladen. Det udløser et presserende behov for klimatilpasning af forsyningsnettet, og her er man begyndt at se på utraditionelle løsninger.

De utraditionelle løsninger er bl.a. alt det, der ligger over jorden, og som ikke har med rør at gøre. Her kan Line Staur Hansens forståelse for, hvad det grønne og jordbunden kan, være med til at udvikle nye koncepter inden for regnvandshåndtering. Det kræver nemlig viden om hvilke planter, der er særligt egnede til at opsuge vand og hvilke, der ikke egner sig til byområder, fx birketræet, der for mange mennesker udgør et allergisk problem.

Men det er ikke kun sit plantekendskab, Line Staur Hansen har brugt i sit arbejde for HOFOR. De grønne løsninger strækker sig ind over private matrikler, og derfor har borgerinddragelse været en stor del af arbejdet. Borgerne er nemlig nødt til at kunne se mulighederne og samarbejde på tværs af matrikelgrænser, hvis ikke de mange grønne projekter skal gå tabt.