Turisme som udviklingsstrategi – Københavns Universitet

IGN > kalender > 2017 > Turisme som udviklings...

Turisme som udviklingsstrategi

Konference: Byforskning uden grænser
2. marts 2017, Aalborg

Turisme bliver ofte nævnt som redningen for de kystnære områder og ændringerne af planloven skal blandt andet give turisterhvervet bedre udviklingsmuligheder. Men hvordan håndteres og udvikles landskab og bebyggelse i krydsfeltet mellem nye oplevelseslandskaber og bevarelse af kulturlandskabernes karakteristika?

Konferencen vil sætte fokus på hvorledes arkitektur, design og planlægning kan spille en rolle i udviklingen af fremtidens turisme og hvordan turisme kan indgå som en del af udviklingsstrategien for et lokalområde.

Vær med til at drøfte hvordan vi kan udmønte de bebudede planlovsændringer, hvordan vi kan gentænke turismen i de danske kystbyer og hvordan vi kan vurdere innovationskraften indenfor turismen i de danske kommuner.

På konferencen kan du møde forskere fra Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Arkitektskolen i Aarhus og Syddansk Universitet.

Se program her

Konferencen bliver afholdt i samarbejde mellem Center for Strategisk Byforskning og Dansk Byplanlaboratorium

Sted: Aalborg Universitet, `CREATE`Rendsburggade 14, 9000 Aalborg       
Dato: 2. Marts 2017       
Pris: 925 kr.       
Tilmeldingsfrist: Tilmelding fortsat muligt
Tilmelding (via Dansk Byplanlaboratorium): Turisme som udviklingsstrategi

For yderligere information kontakt: Ny W. Øhlenschlæger, Dansk Byplanlaboratorium,

Tlf 33 13 72 81, E-mail: nwo@byplanlab.dk