Bevægelseslaboratoriet – Københavns Universitet


Bevægelseslaboratoriet
sundhedsfremmende natur for alle

Mange mennesker med bevægelseshandicap er ufrivillige indemennesker, har dårligt helbred og er i risiko for social udsathed. Naturen har beviseligt en positiv effekt på menneskers sociale, fysiske og mentale sundhed. Derfor er formålet med projektet at undersøge og nedbryde de barrierer, der forhindrer målgruppen i at komme ud i naturen og får gavn af den.

Projektet er i den afsluttende fase med artikelskrivning og udarbejdelse af rapport. Projektet første artikel, "Health-Promoting Nature Access for People with Mobility Impairments: A Systematic Review", er publiceret i International Journal of Environment Research and Public Health.

IGN’s natur, sundhed & design laboratorium

Bevægelseslaboratoriet vil sammen med Terapihaven Nacadia® og Helseskoven Octovia® indgå i IGNs Natur-, Sundheds- & Design Laboratorium.

Se også IGNs vidensportal, som henvender sig alle, der vil se eller dele viden og erfaringer om natur og sundhed www.natureandhealth.dk.