Laboratorier på IGN – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IGN > Om instituttet > Laboratorier

Laboratorier på IGN

IGN har en række laboratorier, der bruges til undervisning og forskning for studerende og videnskabeligt ansatte. Der udføres også analyser for eksterne rekvirenter.

Laboratorier og instrumenter bruges indenfor områderne mineraler, bjergarter og isotoper, jord, vand, sedimentologi og palæontologi, biomasse struktur, genetik og diversitet samt biokemi.

 • Mineraler, bjergarter og isotoper

  IGN har flere laboratorier indenfor mineraler, bjergarter og isotoper, herunder elektronmikrosondelaboratoriet og separationslaboratoriet.

 • Jord, vand, sedimentologi og palæontologi

  Gamma Dating Centre og Malvern Laser-sizer laboratorierne er nogle af laboratorierne under denne gruppe.

 • Biomasselaboratorier

  Biomasselaboratorierne er kun beskrevet på den engelske side Biomass science and technology.

 • DNA laboratorium

  DNA laboratoriet genererer data til forskning i skovgenetik, bl.a. inden for forædling og populationsgenetik samt skadevoldere.

 • Biogeokemi laboratoriet

  Analyse af biomaterialer, jord og vand for kulstof, næringsstoffer og sporelementer. Måling af drivhusgasserne metan, lattergas og CO2.

 • Vævskulturlaboratoriet

  Forskningen på Vævskulturlaboratoriet er fokuseret omkring plantebioteknologi og udvikling af metoder til in vitro formering af planter.

 • Modellaboratoriet

  Modellaboratoriet giver undervisere, forskere og studerende mulighed for at analysere og udvikle arkitektur gennem fysiske modeller af forskellige materialer.