Sektionen for Geologi – Københavns Universitet

Sektion for Geologi

I Sektion for Geologi forskes og undervises i en lang række geologiske fagdicipliner herunder Jordens fysiske struktur og historie, vulkaner og jordskælv, bevægelse og kvalitet af grundvand, de forskellige istider og landskabsdannelsen gennem tiden.

GeologiSpecielt forskes og undervises i Jordens historie og livets udvikling fra dets opståen og frem til i dag; vandressourcens kvantitet og kvalitet; kortlægning, karakterisering og modellering af undergrunden; forekomst og dannelse af bjergarter; kemiske processer i geologiske forekomster på Jorden og på andre planeter.

Forskning

Sektionens forskning er baseret på et naturvidenskabeligt grundlag og dækker de geologiske fagdicipliner sedimentologi og bassingeologi, paleoklima og kvartærgeologi, palæontologi, hydrologi, geologisk anvendt fysik, petrologi og geokemi. Læs mere om vores forskning.

Undervisning

Vi har ansvaret for uddannelserne i geologi på Københavns Universitet. Læs mere om bacheloruddannelsen i geologi-geoscience samt kandidatuddannelsen i geologi-geoscience.

Formidling

En stor del af sektionens forskning formidles gennem Geocenter Danmark, Geocenter Møn samt GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).