Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IGN > Om instituttet > Organisation > Sektioner > Landskabsarkitektur og...

Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning

I Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning forsker og underviser vi i landskabsarkitektur, planlægning af byer og det åbne land, i økonomisk effektiv park-og naturforvaltning, i menneskers brug og forståelse af det fysiske miljø samt geografiske informationssystemer.

Sektion for Landskabsarkitektur og PlanlægningVi forsker og underviser i bl.a. udviklingstendenser, design og udvikling af gode byer og landskaber, nye planredskaber i det åbne land, klimatilpasning af byer med særligt fokus på håndtering af regnvand, naturens betydning for friluftsliv og sundhed samt landdistrikternes udvikling og omdannelse af urbane landskaber.

Forskning

Vi er et tværfagligt forskningsmiljø med både danske og udenlandske ph.d.-studerende og gæsteforskere, der er organiseret i en række forskergrupper. Læs mere om vores forskning.

Undervisning

Vi har ansvaret for uddannelserne i landskabsarkitektur og bydesign på København Universitet. Læs mere om bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur og kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur.

Formidling

Vi formidler vores forskning og udviklingsprojekter gennem kurser, seminarer og konferencer. Herudover formidler vi forskningsresultater til byplanlæggere, naturforvaltere, landskabsarkitekter og andre rådgivere inden for planlægning og udvikling af byer og grønne områder i Videntjenesten for Planlægning og Friluftsliv samt Videntjenesten for Park og Landskab.