Sektion for Skov, natur og biomasse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IGN > Om instituttet > Organisation > Sektioner > Skov, natur og biomasse

Sektion for Skov, Natur og Biomasse

I Sektion for Skov, Natur og Biomasse forsker og underviser vi i træer og skovens biologi, økologi, evolution og potentialer. Vi arbejder med skov som et globalt økosystem men også med træers diversitet, naturforvaltning, genetik og udvikling af grønne teknologier.

Skog, natur og biomasseSkovene udgør de største terrestriske plantesamfund på kloden. Derfor er viden om bæredygtig udnyttelse af træernes biologi og skovenes økosystemer helt afgørende, når det handler om klimaforskning, udvikling af grønne teknologier og den generelle forståelse af planters biologi og evolution.

Forskning

Vi har i vores forskning en naturvidenskabelig og eksperimentel tilgang. Vi er organiseret i en række forskergrupper. Læs mere om vores forskning.

Undervisning

Vi bidrager til bacheloruddannelsen i naturressourcer og har ansvaret for kandidatuddannelsen i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning), kandidatuddannelsen i skovbrugsvidenskab samt kandidatuddannelsen i naturressourcer og udvikling.

Formidling

Vi formidler vores forskning på seminarer og konferencer for både fagfolk og forskere, gennem myndighedsbetjening og via Videntjenesten for Skov og Natur samt Videntjenesten for Pyntegrønt.