Tids- og aktivitetstabel for bachelor erhvervsprojekt – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IGN > Samarbejde & rådgivning > Kontakt til studerende > Landskabsarkitektur > Tids- og aktivitetstab...

Tids- og aktivitetstabel for bachelorvirksomhedsprojekt

Tidstabellen illustrerer forløbet frem til virksomhedsopholdet i foråret 2017.

Hvis du ønsker information om forløbet forår 2017 kontakt venligst en bachelorkoordinator.

Tidspunkt Aktivitet
September 2016 Informationsmøde for studerende om studieåret, herunder bachelorprojekt og bachelorerhvervsprojekt.

September 2016

I september kontaktes de bachelorværter som var vært for en studerende i foråret 2016, samt andre som vi formoder kunne være interesseret i at være bachelorvært. I slutningen af september/starten af oktober, forventer vi at have en samlet værtsliste, der præsenteres for de studerende.

Oktober 2016

Ansøgningsrunde. Nogle værter ønsker at modtage kortfattede ansøgninger før de vælger studerende, som de ønsker at se til en samtale. Andre stiller en plads til rådighed til fordeling blandt de studerende.

November/december 2016

Den endelig fordeling af bachelorpladser skal være færdig primo december. Det kræver en del tid at få ønsker fra de studerende og fra værterne til at matche. Der kan derfor være bachelorpladser der ikke er helt på plads før i januar måned. I begyndelsen af december måned kan bachelorkoordinatorerne oplyse, hvilke bacheloraftaler, der på dette tidspunkt er indgået.

December 2016

Hver studerende får tildelt en vejleder på baggrund af en synopsis udarbejdet af den studerende.

Januar 2017

Møde med vært og vejleder om projektet. Når den studerende og bachelorværten er blevet enige om samarbejdet, inddrages vejlederen og alle tre parter afholder et møde hos værten. Det faglige sigte med projektet diskuteres og om muligt beses opgaveområdet sammen. Efter mødet vil den studerende og vejlederen i samarbejde udfylde og underskrive en kontrakt om bachelorprojektet.

6. februar – 16. juni 2017

Virksomhedsophold. Under virksomhedsopholdet veksler den studerende mellem at arbejde på bachelorprojektet halvdelen af tiden og på øvrige opgaver hos bachelorværten den anden halvdel. Der skal sættes tid af til vejledermøder, midtvejsseminar og eksamen, samt den nødvendige tid til forberedelse af eksamen. 

3. april- 7. april 2017

Midtvejsseminar. På midtvejsseminaret præsenterer den studerende bachelorprojektet, der kommenteres og diskuteres med vejlederen og en medstuderende, der fungerer som opponent. Her drøftes uklarheder og arbejdsmetoder, og der lægges en plan for hvordan bachelorprojektet gøres færdigt. Bachelorværten er velkommen til at deltage.

1. juni 2017

Bachelorprojektet afleveres 1. juni. Herefter er der ca. tre uger frem til eksamen, hvor den studerende afslutter igangværende opgaver hos bachelorværten, og forbereder sig til eksamen. Værten og den studerende aftaler, hvordan de sidste uger organiseres, herunder hvordan virksomhedsopholdet afsluttes på god og ordentlig vis. 

12. juni 2017

Virksomhedsprojektet - kan den studerende vente med at aflevere til mandag d. 12. juni.

19.-30. juni 2017

Afsluttende eksamen. Eksamen varer ca. en time, hvor den studerende præsenterer projektet og en procesbeskrivelse. Ekstern censor og vejleder stiller spørgsmål, kommenterer og lægger op til en diskussion, hvorefter de voterer.