Skov- og landskabsingeniør / Have- og parkingeniør – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IGN > Samarbejde & rådgivning > Kontakt til studerende > Skov- og landskabsinge...

Skov- og landskabsingeniør/Have- og parkingeniør

Ny inspiration: Få en grøn ingeniør i praktik

Praktik er en helt central del af de to grønne ingeniøruddannelser til have- og parkingeniør og skov- og landskabsingeniør. Med en praktikant får din virksomhed nye friske øjne på projekter, rutiner og virksomhedskultur. Ved at gå i dialog med uddannelsesverdenen får virksomheden desuden mulighed for at få indsigt i ”det sidste nye” og få kontakt med en eventuel kommende medarbejder. Den studerende løser opgaver og indgår i virksomhedens aktiviteter på næsten lige vilkår med de øvrige medarbejdere. Praktikken er fuldt SU-finansieret, og med en praktikant kan virksomheden styrke sin CSR-profil.

De to grønne ingeniøruddannelser varer 4 år, og praktikken udgør ¾ årsværk.

  • Skov- og landskabsingeniørstuderende skal i virksomhedspraktik i 9 måneder, når de er på tredje år af studiet.
  • Have- og parkingeniørstuderende skal i praktik 6 måneder på tredje år af studiet og 3 måneder på fjerde år.

Praktikvært

En lang række virksomheder tager allerede i dag de grønne ingeniørstuderende i praktik, f.eks. større ingeniør- og servicevirksomheder som Niras og HedeDanmark, kommunernes tekniske forvaltninger, private godsskovbrug, statslige forvaltninger som Naturstyrelsen, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme og større og mindre private virksomheder, f.eks. Skovdyrkerne, planteskoler, anlægsgartnere og landskabsarkitekttegnestuer. Flere studerende tager også i praktik i udlandet.

Krav til virksomheden

Praktikværten forpligter sig til at vejlede den studerende og inddrage ham/hende i virksomhedens dagligdag. Det betyder eksempelvis, at den studerende bliver inviteret med til møder internt og eksternt i virksomheden, og at praktikværten sætter tid af til at vejlede den studerende og løbende følger op på praktikantens opgaver. Opgaverne skal være af forskellig karakter, så den studerende lærer så meget som muligt under opholdet.

Praktikaftalen

Fra starten af praktikopholdet udarbejdes der en praktikaftale, hvor opgaverne beskrives. Praktikvært og praktikant udarbejder i fællesskab en målsætning for opholdet. Der følges løbende op på denne aftale og afslutningsvis udarbejdes en evaluering af praktikopholdet. Desuden sættes tid af til, at den studerende udarbejder mindre opgaver, der skal afleveres på studiet.

Orienteringsaften

Vi inviterer hvert år en række praktikværter til en praktikværtaften, hvor I kan fortælle de kommende praktikstuderende om jeres virksomheder. Arrangementet afholdes i uge 6 hvert år. Ønsker du at deltage, så kontakt Per Claudi Jensen på pcj@ign.ku.dk.

Virksomheds- eller bachelorprojekt

Den studerende kan vælge at lavet et virksomhedsprojekt eller sit afsluttende bachelorprojekt i forbindelse med praktikperioden. Det er en unik mulighed for virksomhederne for at få friske øjne på en konkret problemstilling eller projekt, som skal udvikles eller løses.

Bachelorprojekter 2013
Bachelorprojekter 2012
Bachelorprojekter 2011

Kontakt

Ønsker du at få en studerende i praktik, eller vil du høre mere om de grønne ingeniøruddannelser, kan du kontakte vores praktikkoordinatorer. Vi står naturligvis altid til rådighed for spørgsmål og formidler materiale om uddannelsen og virksomhedspraktikken.

Per Claudi Jensen, praktikkoordinator for skov- og landskabsingeniør, pcj@ign.ku.dk, 353 31607
Klaus Agerskov, praktikkoordinator for have- og parkingeniør, kla@ign.ku.dk, 2428 8032