Undervisning og opbygning – Københavns Universitet

Skov- og naturtekniker > Undervisning og opbygning

Opstart på uddannelsen

Du skal starte uddannelsen med et grundforløb. Grundforløbet består af to dele. Grundforløbets første del er henvendt til dig der kommer direkte fra grundskolen. Det varer 20 uger og giver en bred introduktion til de uddannelser det er rettet imod.

Grundforløbets anden del varer typisk 20 uger og er specifikt rettet imod Skov- og naturtekniker uddannelsen. Du skal have en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed før du kan optages på grundforløb 2 og derefter hovedforløbet.

Skovskolen grundforløb 2 i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole. Selve undervisningen vil foregå både i Roskilde og på Skovskolen i Nødebo.

Læs mere om grundforløbet, optagelse og tilmelding her eller kontakt vores vejleder Niels Frost på nfr@ign.ku.dk

Uddannelseslængde på hovedforløbet

Uddannelsen varer fra 1 år og 5 måneder til 2 år og 10 måneder på hovedforløbet. Din uddannelseslængde og antallet af skoleuger afhænger af, hvilken uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund du har og hvor gammel du er. Du kan læse mere om uddannelseslængder på hovedforløbet her

Undervisningen i hovedforløbet

Hovedforløbet til Skov-og naturteknikeruddannelsen udbydes kun på Skovskolen.

Skoleundervisningen i hovedforløbet foregår på Skovskolen, enten i Nødebo i Nordsjælland eller i Auning på Djursland. Du skal forvente at blive indkaldt til skoleophold på begge afdelinger.

Hvis din bopæl ligger mere end 5 kvarters transporttid (med offentlige transportmidler) fra skolen, kan du bo og spise på skolen. Læs mere om skolehjem her 

Du kan uddanne dig i et af de følgende specialer: Skov- og naturplejer, Natur- og friluftsformidler eller Biotop- og vildtplejerSpecialet skal du vælge inden du påbegynder hovedforløbet.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Du skal i løbet af din uddannelse på 4 obligatoriske skoleophold, hvor det sidste skoleophold indeholder en afsluttende prøve.

For elever der har påbegyndt uddannelsen før 1. juli 2017 gælder desuden regler om trindeling af uddannelsen, hvilket betyder at man starter med at uddanne sig som Skov- og naturassistent. Læs mere om det her.

Yderligere information

Du kan finde flere detaljer om Skovskolen og uddannelsen i vores lokale undervisningsplan.