Lærke Sophie Keil

Lærke Sophie Keil

Adjunkt

  • Landskabsarkitektur og planlægning - Design

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

    Telefon: +4535328140

Medlem af:

Lærke Sophie Keil er adjunkt ved Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning ved Københavns Universitet. Med fokus på planlægnings- og renoveringsprocesser, landskabets rolle i almene boligområders liv, deres fortid, nutid og fremtid, placerer hendes forskning sig mellem sig mellem det fysiske planlagte landskab og skiftende ideer om velfærd (det gode boligliv, grøn omstilling, bæredygtighed o.m.). Lærkes forskning fokuserer på den grønne omstilling af og i landskabsarkitekturen. Med fokus på ressourceknaphed, materialers rolle og cirkularitet, undersøger Lærke hvordan landskabsarkitektur kan bidrage til en mere bæredygtig dagsorden. Fra et design- og kulturarvsperspektiv, arbejder Lærke med konkrete barrierer og potentialer i landskabets materialer og elementer, samt med udviklingen af nye metodiske tilgange til at arbejde mere cirkulært.

Hun har en Ph.d.-grad i landskabsarkitektur og planlægning (2022). I projektet Practicing Welfare Landscapes, formidlet i afhandlingen ”Microhistories of Landscape Elements”, har Lærke undersøgt relationen mellem landskaberne i efterkrigstidens store boliglandskaber, deres materialitet og skiftende brug. Afhandlingen diskuterer gennem konkrete landskabselementer, hvordan skiftende ideer om velfærd har formet landskaberne over tid, både gennem beboeres egne praksisser og forestillinger, og gennem politiske handlingsplaner og efterfølgende transformationer. Projektet var en del af det store forskningsprojekt Reconfiguring Welfare Landscapes (Welland) støttet af Det Frie Forskningsråd (2017-2021), og vejledt af  Svava Riesto, PhD, Lektor i Landskabsarkitektur v. Københavns Universitet, og Tom Avermaete, Dr. Prof., Chair for the History and Theory of Urban Design, ETH Zürich.

Lærke underviser på tværs af bachelor- og kandidatkurser, med en fast anke i designprocesser og projektudvikling.

 

Undervisning på Københavns Universitet:

2023

MA-kurser: Transformation Studio, Landscape Studio,

BA-kurser: Beplantningsdesign, Planter og Teknologi i Landskabsarkitekturen  

Bachelor- og specialevejleder

2022

MA-kurser: Urban Intervention Studio

BA-kurser: Geodesign, Landskabsarkitekturens historie, nutid og fremtid, Skrive- og Projektværksted, Plan og Design, Beplantningsdesign, Planter og Teknologi i Landskabsarkitekturen.

Bachelor- og specialevejleder

Før 2021

Theories and Methods of Landscape Architecture, Undervisningsassistent (2017, 2018)

Theories of Urban Design, Undervisningsassistent (2016)

Theories and Methods of Landscape Architecture, Studentermedhjælper (2015)

Læreanstalternes Fælles Byplankursus, Procesvejleder (2014)

ID: 164500115