Alle ansatte – Københavns Universitet

IGN > Ansatte > Alle ansatte

Søren Præstholm

Søren Præstholm

specialkonsulent

Kulturgeograf og Ph.d. fra Københavns Universitet. Har erfaringer fra både universitet, sektorforskning og den private sektor inden for fagområderne natur, landskab og friluftsliv.

Nuværende forsknings- og udviklingsprojekter:

-Centerleder for Center for Børn og Natur - et partnerskab mellem KU, SDU, AAU, VIA og Friluftsrådet støttet af Nordea-fonden. Se mere på www.boernognatur.dk.

-Rekreative effekter af multifunktionelle jordfordelingsprojekter finansieret af Collective Impact - det åbne land som dobbeltressource. Se mere: http://collectiveimpact.dk/det-aabne-land/jordfordeling

-Naturbaseret integration - naturfrivilliges aktiviteter for og sammen med flygtninge. I samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og del af nordisk netværk om nature based integration (ORIGIN). Se mere: www.naturvenner.dk

-Læring i naturen. Samarbejdsprojekt om friluftsfaciliteter til udelægning og pædagogik. Sker i samarbejde med Hillerød Kommune og med finansiering fra TrygFonden.

-Dialogbaseret planlægning og lokale landskabsstrategier. Se mere: www.fremtidenslandskaber.dk

-Bynære landbrugslandskaber i hovedstadsregionen.

-En national videnportal for Friluftsliv. Se mere: www.videnomfriluftsliv.dk

Underviser bl.a. på Master i Landskab og Planlægning (friluftsgrenen), på Friluftsvejlederuddannelsen og på kandidatfaget Outdoor Recreation - Planning and Management. Indgår herudover i en række forskellige fag og som vejleder på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Medvirker i udvikling af en nordisk kandidatuddannelse i friluftsliv (NOFRI), finansieret af Nordisk Ministerråd.

Er desuden aktiv i forskellige sammenhænge af faglig relevans, herunder Foreningen Landskabsværkstedet, Dansk Landskabsøkologisk Forening og Gerlev Idrætshøjskole (formand for bestyrelsen). Er desuden ambassadør for Naturmødet.

ID: 32100325