Lotte Fjendbo Møller Francis

Lotte Fjendbo Møller Francis

Ph.d.-studerende

Lotte Fjendbo Møller er ph.d.-studerende i Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning og er en del af forskergruppen Landskabsteknologi. Lotte er uddannet landskabsarkitekt (cand.hort.arch) fra den daværende Kongelige Veterinær & Landbohøjskole (nu det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet). Lotte har flere års erfaring fra private tegnestuer og som projektleder i Københavns Kommune.

Emnet for Lottes ph.d.-projekt er grønne tage. Projekt tager afsæt i den antagelse at grønne teknologier, så som grønne tage, rummer et potentiale i forhold til klimatilpasning og bæredygtig byudvikling generelt. Projektet er forankret i landskabsarkitekturen og undersøger emnet ud fra et funktionelt såvel som visuelt og designmæssigt perspektiv.

Marina Bergen Jensen er hovedvejleder på projektet og Cecil Cornelis Konijnendijk van den Bosch er medvejleder.

ID: 40812512