Anna Aslaug Mortensdottir Lund

Anna Aslaug Mortensdottir Lund

Adjunkt

  • Landskabsarkitektur og planlægning - Design

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

    Telefon: +4535320528

Medlem af:

Anna Aslaug Lund (født 1983) er arkitekt og landskabsarkitekt MAA, PhD og adjunkt på Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning.

I sin forskning beskæftiger Anna Aslaug Lund sig med klimatilpasning af byrum og urbane landskaber i forhold til oversvømmelser fra havvandstigninger, stormfloder og skybrud. Indenfor dette overordnede felt studerer Anna i særlig grad økologier, fortællinger og sanselige kvaliteter i eksisterende landskaber og forestillede løsninger. Metodisk er hendes forskning praksisbaseret.

Anna har været konsulent på udstillingen i den danske pavillon på arkitekturbiennalen i Venedig 2023 - "Coastal Imaginaries" kurateret af Josephine Michau - og hendes forskning er udstillet i pavillonen. https://dac.dk/udstillinger/coastal-imaginaries/ Herudover har Anna sammen med Jeppe Sengupta Carstensen være redaktør på bogen Cirtical Coast der er en del af udstillingen i den danske pavillon. https://arkitektensforlag.dk/shop/p/critical-coast

For tiden er Anna tilknyttet det Realdania-finansierede forskningsprojekt "Danske byers tilpasning til havstigninger" samt det EU-finansierede forskningsprojekt "Regions4Climate", der begge undersøger klimatilpasning af urbane kystlandskaber.

I 2019 forsvarede Anna sin PhD-afhandling ROOM FOR RAIN, der undersøgte hvordan skybrudshåndtering kan indpasses arkitektonisk i urbane gaderum og samtidig bidrage med sanselige og sociale kvaliteter samt understøtte naturlige økologier i byen. Se Anna fortælle om PhD-projektet i denne video: https://www.youtube.com/watch?v=alqP36Veu0w

Anna har desuden også erfaring som praktiserende landskabsarkitekt med fokus på byer, landskaber, bæredygtighed og klimatilpasning.

ID: 99795285