Alle ansatte – Københavns Universitet

IGN > Ansatte > Alle ansatte

Kjell Suadicani

Kjell Suadicani

Seniorrådgiver

Kjell Suadicani (KJS) har siden 1989 arbejdet med driftsteknik og energitræ. Hovedvægten i arbejdet ligger på metodeudvikling, logistik og optimering af trækæden. I 2002 afsluttede KJS en ph.d.-afhandling om konvertering af hede- og klitplantager, som dokumenterede de tekniske muligheder for at introducere nye træarter ved skærmforyngelse. KJS er Redaktør på Videntjenesten for Skov og Natur. KJS er medlem af styregruppen for Nordic-Baltic Network of operational research and development (NB Nord), som er et samarbejde mellem de nordiske forskningsinstitutioner inden for skovteknologi.

ID: 4227704