Alle ansatte – Københavns Universitet

IGN > Ansatte > Alle ansatte

Hanne Wiemann Nielsen

Hanne Wiemann Nielsen

Ph.d.-studerende

Hanne Wiemann Nielsen er arkitekt maa og ph.d. studerende. Med den tætte, bæredygtige by som omdrejningspunkt arbejder hun med færdiggørelse af ph.d. afhandlingen med arbejdstitlen ’Big Cities – Quiet Places’. Afhandlingen er videreudvikling af et pilotprojekt, inspireret gennem mange års virke i praksis som arkitekt og byplanlægger i Danmark og Holland. Projektet har et tværfagligt fokus og karakter af anvendt forskning, baseret på en række empiriske case studier i København og Amsterdam. Undersøgelserne bidrager til fagets metodeudvikling og omfatter såvel kvalitative og kvantitative analyser af 4 udvalgte steder i København og Amsterdam med afdækning af nye indsigter omkring sammenhænge mellem rumlig struktur, stedlighed og forankring samt æstetiske og immaterielle kvaliteter. Centralt i projektet står spørgsmålet om, hvorledes den enkeltes behov for stilhed og balance kan tilgodeses i en stærkt voksende, urbaniseret verden.

ID: 44681575