Alle ansatte – Københavns Universitet

IGN > Ansatte > Alle ansatte

Marie Lau Florin

Marie Lau Florin

specialkonsulent

Arbejder i Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, som holder til på Skovskolen i Nødebo. Marie arbejder med projekter og undervisning i digital kommunikation. Her kan du læse om Maries vigtigste arbejdsopgaver.

Viden om friluftsliv
Projektmedarbejder på www.videnomfriluftsliv.dk - en ny national videnportal om friluftsliv. Portalen er målrettet fagfolk og er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet.

Oplev Skovskolen
Ideudvikler og realiserer en digital formidlingsplatform til Skovskolen. Oplev Skovskolen skal formidle alle de muligheder for oplevelser, besøgende har på Skovskolen og i Grib Skov. Samtidig skal den digitale formidlingsplatform løse de udfordringer, som mange har med at finde rundt på stedet.

Underviser på Natur- og Kulturformidleruddannelsen
På Natur- og Kulturformidleruddannelsen underviser Marie i digital formidling, mundtlig formidling og strategisk brug af sociale medier. Samtidig er hun tovholder på studieturen på fjerde semester og fungerer som praktikkoordinator for uddannelsen.

ID: 113267041