Jon Kehlet Hansen

Jon Kehlet Hansen

Seniorforsker

  • Skov- og landskabsøkologi

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

    Telefon: +45 35 33 16 35Mobil: +45 29 90 81 62

Uddannnelse: PhD Forest Genetics


Arbejdsområder:

Sekretær for Frøkildeudvalget

Proveniens- og frøkildeanbefalinger på plantevalg.dk

Skovtræforædling - specielt for sitkagran, douglasgran og stilkeg

Genetisk tilpasning til klimaændringer for en række vedplanter med specielt fokus på udspring/afmodning, sitkagranlus og tørketolerance

ID: 4222925