Anne Gravsholt Busck

Anne Gravsholt Busck

Lektor

Arbejdssted
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN)
Københavns Universitet
Øster Voldgade 10
DK 1350 København K
Telefon: +45 353 22564 (direkte), 3532 2500 (omstilling)
E-post: agb@geo.ku.dk

Personlige data og uddannelse
2004 PhD i Agronomi i Det åbne lands planlægning, Institut for Skov, Landskab og Planlægning, Den Kgl. Vet. og Landbohøjskole (LIFE)

1997 Cand. Agro., Den Kgl. Vet. og Landbohøjskole (LIFE)


Ansættelser

2008-        Lektor, IGN

2004-2008 Adjunkt, Institut for Geografi og Geologi, København Universitet
2003 Co-ordinator for master i landdistriksudvikling, LIFE
1999-2002 Forskningsassistent, LIFE og Syddansk Universitet
1997-2004 Ph.d. - studerende ved LIFE

Profesionelle aktiviteter

2004 Bestyrelsesmedlem i det økologiske råd,
2004 -   Medlem og koordinator af workshops i det nationale netværk for multifunktionelle landskaber
 
Vejledning
I gennemsnit 5 specialestuderende

Aktuelle forskningsområder
Integreret vand forvaltning: nye udfordringer for offentlige og private aktører
Transformation af peri-urbane områder: erhverv, landskab og kultur
Politikanalyse: udfordringer i fht. integration af miljø- og naturhensyn i landbrugspolitikken

Aktuelle undervisningsområder
Planlægning i rurale og urbane kontekster
Kulturlandskaber - karakterisering, udfordringer og forvaltning

Uddannelse

PhD, cand. agro.

ID: 8040