Kønsbalance på Geofagene – Hvor taber vi talent? Nyhedsbrev - Ph.d.’er og Publikationer

Publikation: Working paperForskning

Dokumenter

  • Fulltext

    Forlagets udgivne version, 890 KB, PDF-dokument

Denne gang omhandler delresultaterne tidligere ph.d.-studerende fra Geocenter Danmark. Undersøgelsen baserer sig på 172 ph.d.-studerende, der er dimitteret i årene 2010-2017 og viser, at der i perioden har været en næsten ligelig kønsfordeling i færdiguddannede ph.d.’er fra Geocenter Danmark (gennemsnitligt 49,7% kvinder), hvilket ligger langt højere end end i de samlede naturvidenskabelige fag i Danmark. Desuden viser undersøgelsen, at mandlige ph.d.’er udgiver flere publikationer end kvindelige ph.d.’er, og at denne forskel især skyldes forskellen i antallet af publikationer udgivet som medforfatter. Vi vurderer at denne forskel skyldes at mandlige ph.d.-studerende i højere grad end deres kvindelige kollegaer tilskyndes at publicere deres resultater og oftere bliver inkluderet i publicerende netværk.
OriginalsprogDansk
UdgiverKøbenhavns Universitet
Antal sider4
StatusUdgivet - 2022

ID: 321484145