Jytte Agergaard

Jytte Agergaard

Lektor

Forskningsprofil

Min forskning fokuserer på mobilitets og migrationsdynamikker i forbindelse med hvordan land-by relationer og urbanisering tager form. I den forbindelse undersøger jeg kritisk betydningerne af intern migration, multi-lokale husholdninger og leveformer samt politikker og forvaltnings praksisser for byers vækst, urbanisering og mobile livsformer. Disse processer har jeg især undersøgt indenfor rammerne af udvikling og globalisering i Afrika og Asien. Min tidlige forskning fandt sted i Nepal, men jeg har senere gennemført længere studier i Vietnam, Sydafrika og Tanzania, men min forskning har også inkluderet samarbejde og analyser i en række andre afrikanske og asiatiske lande. I min forskning kombinerer jeg sociologiske, økonomiske og udviklingsrelaterede sider af geografien med mere specifik vægt på: fx hvordan formel uddannelse indebærer fysisk mobilitet og kan føre til social og geografisk ulighed, køns- og generations aspekter af nye husstandsarrangementer, sammenhængene mellem mobilitetspraksisser og borgerskab, migrations biografier og betydningen af sti-afhængig mobilitet, og praksisser og betydninger af flytninger indenfor byområder. Aktuelt arbejder jeg med at udvikle en bedre forståelse af sammenhængene mellem klimaændringer, migration og urbanisering.

 

Seneste forskningsprojekter

Climate-induced migration and transformative adaptation in Africa (CLIMA Africa) – Seed money form the Danish Research Council for preparing a full H2020 application

Climate Change Resilience in Urban Mobility (CLIMACCESS) (2010-2022) (Funded by FFU/Danida) – Principal Investigator of WP A – ‘Urban Mobility Patterns’, studying Extreme weather-induced flooding vulnerabilities and community resilience practice in Accra, Ghana

Rural-Urban Transformation (RUT): Governance, Mobility and Economic dynamics in Emerging Urban Centres for Poverty Reduction (2014-19) (Funded by FFU/Danida) – Researcher

Building Stronger Universities Phase II, Kathmandu University (2014-16) (Funded by Danida) Danish WP leader for WP1, ‘Liveable Urban Futures’

Rural City Connections in Sub-Saharan Africa (RurbanAfrica) (2012-2016) EU funded FP7 project including nine other partners than UCPH from Tanzania, Rwanda, Cameroon, Ghana, Netherlands, France and UK) (Principal investigator)

Nepal on the Move: Conflict, migration and stability (2011-2016) (Funded by FFU/Danida Principal Investigator of the sub-projectMovers, stayers and mobile citizenship building up a New Nepal’

 

 

ID: 3980