Ansatte i Sektion for Geografi – Københavns Universitet

IGN > Ansatte > Geografi

Jytte Agergaard

Jytte Agergaard

Lektor

Forskningsprofil

Min forskning fokuserer på mobilitet og migrationsdynamik i forbindelse med ændrede land-by relationer i det globale syd, og trækker således på såvel social-, økonomisk- og udviklingsgeografi. Jeg er særlig optaget af at undersøge, hvordan dynamiske ændringer i lokale livelihoods er knyttet til regionale og globale processer og hvordan dette fører til dannelsen af multi-lokale praksisser. I disse undersøgelser tog jeg oprindeligt udgangspunkt i den rurale virkelighed, men jeg er nu i stigende grad optaget af at udforske den urbane ende, for hermed at forstå forskellige former for urbaniseringsprocesser. Min forskning omfatter også undersøgelser af, hvordan implementeringen af primær uddannelse til alle er forbundet med geografiske og sociale uligheder. Oprindeligt var Nepal mit primære forskningsområde, senere blev det Vietnam, og på det seneste er jeg begyndt også at arbejde i Afrika syd for Sahara, især i Tanzania. Jeg har en særlig interesse for komparativ forskning og i at videreudvikle historiske og biografiske metoder og perspektiver.

Aktuelle forskningsprojekter

African rural-city connections (RurbanAfrica), er finansieret af Europa-Kommissionen FP7, med 20,2 millioner kroner (€ 2,7 millioner) i 4 år, 2012-2016. Jeg er projektleder (PI) for dette større forskningsprojekt, som samler forskere fra Danmark, Holland, Frankrig, England, Ghana, Tanzania, Rwanda og Cameroun. Formålet er at undersøge sammenhængene mellem forandringer i landdistrikterne, mobilitet og urbaniseringsprocesser og analysere, hvordan disse bidrager til en forståelse af omfanget, arten og lokaliseringen af ¿¿fattigdommen i Afrika syd for Sahara. Webpage: http://geo.ku.dk/rurbanafrica

Nepal on the Move: Conflict, Migration and Stability (NeMO),er finansieret af Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg for Udviklingsforskning (FFU), med 9,99 millioner kroner i 4 år (2011-2015), og er ledet af Aarhus Universitet. Projektet, der omfatter 5 ph.d.-forskere, er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Kathmandu University (Nepal), den nordøstlige Hill University (Indien), og Københavns Universitet. Projektet søger at forstå, hvordan forskellige mobilitetsprocesser, der er forbundet med skiftende migrationsmønstre, har ført til forskellige former for multi-lokalitet, der udfordrer og stimulerer det nuværende nationsopbygningsprojekt i Nepal. Jeg er med i ledelsen af projektet og har ansvaret for delstudie 5: ‘Movers, stayers and mobile citizenship building up a New Nepal: a perspective from Eastern Nepal’. Webpage:http://nepalonthemove.dk

Rural-Urban Complementarities for the Reduction of Poverty (RUCROP),er finansieret af Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg for Udviklingsforskning (FFU), med 4,96 mio. kroner i 3 år, 2010-2013. Projektet ledes af Institut for jordbrugsøkonomi og Agroindustri, ved Sokoine University of Agriculture, Tanzania, i samarbejde med Institut for Geografi og Geologi (DGG) (nu Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet). Målet er at udforske hvordan komplementariteten mellem by og land udvikles gennem forbindelser mellem landbrugsmæssig transformation og nye bycentre, og hvordan dette hænger sammen med skiftende opsparingsmuligheder og kreditsystemer. Webpage: http://geo.ku.dk/rucrop

 

ID: 3980