Christine Benna Skytt-Larsen

Christine Benna Skytt-Larsen

Adjunkt

Undervisnings- og vejledningsområder

Socialgeografi

Kulturgeografisk feltkursus

Økonomisk geografi

Kulturgeografi

Videnskabsteori

Vejledning

 

Aktuel forskning

Mine forskningsinteresser omhandler de dynamikker, der skaber ulig urban og regional udvikling. Jeg er specielt interesseret i, hvordan midlertidige urbane aktiviteter påvirker hverdagslivet for byens borgere, samt hvordan social kapital og involvering i lokale socio-kulturelle netværk er med til at forme menneskers identitet og muligheder for social mobilitet.

 

Primære forskningsområder

  • Socialgeografi
  • Midlertidighed
  • Hverdagsliv
  • Ulighed
  • Social kapital og social mobilitet
  • Tillid, netværk og samarbejde
  • Vidensdeling, vidensproduktion og kreativitet
  • Opfindere og iværksætteri

ID: 9545